Facebook

Nasrat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu nasrat.

Význam: Nasrat znamená projevit velkou nebo silnou zlost, rozčilení nebo frustraci.

nakálet

Nakálet: přimět někoho k něčemu (nejčastěji k nějakému dobrému jednání) pomocí výhružek nebo přesvědčení.

nakadit

Nakadit znamená obléci se, ozdobit se nebo zdůraznit oblečením, ostatními předměty nebo ozdobami.

vykadit

Vykádění je vyhánění nebo vyhoštění z domu nebo místa pobytu.

nadělat

Nadělat: Vytvořit, vyrobit, zařídit, dokončit něco nového nebo opraveného.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit: vyvolat zlost, podráždění u někoho; vyvolat v někom nepříjemné emoce.

naštvat

Naštvat znamená být velmi naštvaný, rozčilený, podrážděný nebo znechucený.

dopálit

Dopálit je vystavit nějakou látku velmi vysokému teplotnímu zatížení, aby byla alespoň částečně zničena.

zápor (silný)

Zápor (silný) označuje odmítnutí nebo odpor k něčemu, je to silné a trvalé odmítnutí nebo odpor.

odmítnutí

Odmítnutí je akce či postoj, kterým se vyjadřuje nesouhlas nebo nesouhlas s něčím.

roztočit naplno (motor)

Roztočit naplno znamená otočit motor na nejvyšší možnou rychlost, aby dosáhl co nejvyššího výkonu.

natočit (kola)

Význam slova "natočit" je otáčet kola, obyčejně kol na kole, aby byla správně usazena, například při výměně pneumatik nebo opravách.

naštvat <koho>

Naštvat znamená rozzlobit někoho, rozčílit ho nebo dát najevo svůj rozhořčený postoj vůči němu.

Podobná synonyma

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přimět k pohybu, změnit stávající situaci; vyvolat jednání nebo změnu.

převézt <koho>

Převézt znamená přenést, přemístit nebo přepravit někoho nebo něco na jiné místo.

vyplavit <koho n. co>

Vyplavit: osvobodit od čeho, dostat se z něčeho.

přemluvit <koho>

Přesvědčit někoho, aby udělal něco, co by jinak neudělal.

rozesmutnit <koho>

Ztratit naději a smutek; rozesmutnit znamená vyvolat smutek, zklamání a zoufalství u člověka.

rozzlobit se

Rozzlobit se znamená projevit silnou nespokojenost, nezdvořilost nebo rozhořčení.

navrhovat <koho>

Navrhovat je představovat někomu názor nebo návrh, aby se mohl rozhodnout.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

začarovat <koho n. co>

Učinit něco nebo někoho nadpřirozeným způsobem, použitím kouzelných slov či magie.

poznat <koho n. co>

Poznat znamená dozvědět se informace o něčem nebo někom, získat znalosti vyplývající z vlastní zkušenosti.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást někomu jeho věci nebo peníze bez jeho souhlasu.

dopálit se

Zemřít, být zničen nebo ztratit všechen úspěch či majetek.

utrhovat se <na koho>

Utrhovat se znamená účelově vyhledávat osobu, s níž chceme mít kontakt.

vykadit se

Vykadit se znamená vyvolat špatnou náladu nebo zkazit náladu ostatním lidem.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená ukrást něčí majetek neoprávněně a bez souhlasu.

zpodobovat <koho n. co>

Zpodobovat je vyjadřovat něčí nebo něčího vlastnosti nebo význam prostřednictvím obrazů, příběhů nebo symbolů.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená probouzet někoho nebo něco, aby se vzchopil/o nebo zlepšil.

pošvihat <koho>

Pošvihat znamená dát člověku najevo, že mu schvalujete jeho čin nebo rozhodnutí.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená vyzývat někoho něco udělat, například změnit postoj nebo vykonat nějakou činnost.

naplno

Naplno znamená úplně, bez omezení, ve vší plnosti.

sešlehat <koho>

Sešlehat znamená fyzicky zúžit nebo dát dohromady dvě nebo více osob na základě jejich vzájemných vztahů.

obrátit se <na koho>

Obrátit se na někoho znamená vyžádat si jeho pomoc nebo poradit se s ním.

rozzlobit

Rozzlobit se znamená projevit velké zlosti, hněvu nebo rozčílení.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

odbýt <koho>

Odbýt znamená rychle a bez ceremonií odmítnout něčí návrhy, názory či žádosti.

udeřit <koho>

Fyzicky napadnout, zasáhnout kohosi silou.

vypátrat <koho n. co>

Vypátrat znamená hledat a zjistit informace o něčem nebo někom.

přistihnout <koho>

Uvidět někoho při něčem nepovoleném nebo protizákonném a mít toto pozorování potvrzené.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit někomu trest nebo trestní postih za provinění.

hanobit <koho n. co>

Hanobit znamená kritizovat a urážet někoho nebo něco.