Facebook

Roztažení - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu roztažení.

Význam: Roztažení je proces nebo stav, kdy je něco rozšířeno nebo roztáhnuto, obvykle fyzicky.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

natažení

Natažení je fyzická aktivita, která má za cíl zvýšit pružnost svalů a šlach.

cyklus přednášek

Soubor přednášek prezentovaných v pořadí, na základě určitého tématu nebo cíle.

Podobná synonyma

rozsah

Rozsah je množství, rozměr nebo rozpětí čehokoli. Označuje obvykle oblast, do které se daná věc týká.

cyklus

Cyklus je opakující se série akcí nebo událostí, které se opakují v určitém pořadí.

zmatení (pojmů)

Nesourodost, zmatek a zmatení; stav, kdy není jasné, co se děje nebo co se má udělat.

cyklus (srdeční)

Cyklus srdečního tepu je obecně označený jako fáze inspirace a expirace srdce.

sdružování (pojmů)

Sdružování je proces spojování pojmů dohromady, aby byly vytvářeny nové, užitečné pochopení.