Facebook

Natažení - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu natažení.

Význam: Natažení je fyzická aktivita, která má za cíl zvýšit pružnost svalů a šlach.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

roztažení

Roztažení je proces nebo stav, kdy je něco rozšířeno nebo roztáhnuto, obvykle fyzicky.

cyklus přednášek

Soubor přednášek prezentovaných v pořadí, na základě určitého tématu nebo cíle.

Podobná synonyma

rozsah

Rozsah označuje rozměry nebo míru čehokoli, jako například rozsah projektu, úkolu nebo činnosti.

zmatení (pojmů)

Nesourodost, zmatek a zmatení; stav, kdy není jasné, co se děje nebo co se má udělat.

sdružování (pojmů)

Sdružování je proces spojování pojmů dohromady, aby byly vytvářeny nové, užitečné pochopení.

cyklus

Cyklus je opakující se série akcí nebo událostí, které se opakují v určitém pořadí.

cyklus (srdeční)

Cyklus srdečního tepu je obecně označený jako fáze inspirace a expirace srdce.