Facebook

Roztavit - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu roztavit.

Význam: Roztavit znamená změnit stav látky z krystalického nebo pevného na kapalný, při zahřívání nebo zvyšování tlaku.

rozehřát (kov)

Rozehřát kov znamená zahřát jej na teplotu, která mu umožní lépe se zpracovat.

rozpustit

Rozpustit znamená rozdělit, rozložit nebo rozředit nějakou látku do tekuté formy.

roztopit

Roztopit znamená přeměnit pevnou látku na tekutou.

rozlít

Rozlít znamená rozptýlit, rozdělit do více částí nebo rozpustit do tekutiny.

Podobná synonyma

rozehřát (kamna)

Rozehřát kamna znamená zvýšit teplotu v kamnech na požadovanou úroveň.

rozpustit (demonstraci)

Rozpustit znamená zamezit dalšímu pokračování nebo ukončit demonstraci.

rozehřát

Zahřát, ohřát (např. jídlo, nápoj, tělo).

rozpustit se (cukr)

Rozpustit se: rozpustit se znamená rozpouštět se ve vodě, jako například cukr.

rozpustit se

Rozpustit se znamená zmizet, rozptýlit se, zaniknout.

roztopit se

Roztopit se znamená přeměnit pevný stav na tekutý při určité teplotě.

rozlít <co>

Rozlít: rozlit něco po ploše, rozdělit něco do více částí.

rozehřát se

Rozehřát se znamená zahřát si tělo do příjemné teploty před fyzickou aktivitou.