Facebook

Rozpustit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu rozpustit.

Význam: Rozpustit znamená rozdělit, rozložit nebo rozředit nějakou látku do tekuté formy.

ukončit (činnost parlamentu)

Ukončit = zastavit činnost; parlament = zastavit debaty a schválit přijaté zákony.

roztavit (tuk)

Roztavit tuk znamená zahřát ho na bod tání, aby se změnil z pevného stavu na tekutý.

rozehřát

Zahřát, ohřát (např. jídlo, nápoj, tělo).

rozplynout se (sůl)

Rozplynout se: rozpustit se v kapalném prostředí, obvykle vodě, když je sůl nadávkována.

rozehřát (kov)

Rozehřát kov znamená zahřát jej na teplotu, která mu umožní lépe se zpracovat.

roztopit

Roztopit znamená přeměnit pevnou látku na tekutou.

rozlít

Rozlít znamená rozptýlit, rozdělit do více částí nebo rozpustit do tekutiny.

Podobná synonyma

ukončit

Ukončit znamená dokončit, ukončit nějaký proces, činnost nebo situaci.

rozplynout se

Rozplynout se znamená přestat být viditelný, ztratit se, odpoutat se od okolních věcí.

činnost

Činnost je jednání nebo činy prováděné pro dosažení cíle, cíle nebo účelu.

roztavit se

Roztavit se znamená přeměnit pevnou látku na tekutou látku vlivem zvýšení teploty.

nekalá činnost

Nekalá činnost je jednání, které je nespravedlivé, neetické nebo nedovolené.

ukončit plavbu

Ukončit plavbu znamená zastavit lodní plavbu, zakotvit a vyklidit loď.

roztavit

Roztavit znamená změnit stav látky z krystalického nebo pevného na kapalný, při zahřívání nebo zvyšování tlaku.

rozehřát se

Rozehřát se znamená zahřát si tělo do příjemné teploty před fyzickou aktivitou.

ukončit (náhle)

Ukončit náhle znamená přerušit bez varování nebo upozornění.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

roztavit (led)

Roztavit (led) znamená změnit jeho stav z pevného na kapalný.

rozplynout se (mlha)

Rozplynout se znamená rozptýlit se do malých částic, takže například mlha se ztratí z dohledu.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

ukončit (vztahy)

Ukončit znamená zastavit, ukončit vztahy znamená definitivně je zrušit.

činnost stran

Činnost stran je proces, při kterém skupiny lidí nebo organizace sdílejí stejné cíle a spolupracují na jejich dosažení.

ukončit (školu)

Ukončit: dokončit, ukončit činnost, ukončit studium, ukončit školu, dokončení cyklu studia.

ukončit (těhotenství)

Ukončit těhotenství znamená porodit a donosit dítě na svět.