Facebook

Rozpustit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu rozpustit.

Význam: Rozpustit znamená rozdělit, rozložit nebo rozředit nějakou látku do tekuté formy.

ukončit (činnost parlamentu)

Ukončit = zastavit činnost; parlament = zastavit debaty a schválit přijaté zákony.

roztavit (tuk)

Roztavit tuk znamená zahřát ho na bod tání, aby se změnil z pevného stavu na tekutý.

rozehřát

Zahřát, ohřát (např. jídlo, nápoj, tělo).

rozplynout se (sůl)

Rozplynout se: rozpustit se v kapalném prostředí, obvykle vodě, když je sůl nadávkována.

rozehřát (kov)

Rozehřát kov znamená zahřát jej na teplotu, která mu umožní lépe se zpracovat.

roztopit

Roztopit znamená přeměnit pevnou látku na tekutou.

rozlít

Rozlít znamená rozptýlit, rozdělit do více částí nebo rozpustit do tekutiny.

Podobná synonyma

zaběhaná činnost

Zaběhaná činnost je odlišný výraz pro opakující se rutinní činnost, která se provádí pravidelně.

činnost

Činnost je část člověkova života nebo činnosti, obvykle spojená s úsilím, časem a úsilím.

ukončit

Ukončit: odstranit, zrušit, dokončit; pozastavit nebo ukončit činnost.

rozehřát se

Ohřát se, zahřát se, začít se cítit teplo a pohodlně.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

rozlít <co>

Rozlít: rozlit něco po ploše, rozdělit něco do více částí.

ukončit (vztahy)

Ukončit znamená zastavit, ukončit vztahy znamená definitivně je zrušit.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

výdělečná činnost

Výdělečná činnost je práce, která produkuje zisk nebo příjem.

roztavit (led)

Roztavit (led) znamená změnit jeho stav z pevného na kapalný.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

ukončit plavbu

Ukončit plavbu znamená zastavit lodní plavbu, zakotvit a vyklidit loď.

ukončit (školu)

Ukončit: dokončit, ukončit činnost, ukončit studium, ukončit školu, dokončení cyklu studia.

ukončit (náhle)

Ukončit náhle znamená přerušit bez varování nebo upozornění.

rozehřát (kamna)

Rozehřát kamna znamená zvýšit teplotu v kamnech na požadovanou úroveň.

ukončit hovor

Ukončení hovoru: ukončit konverzaci, skončit rozhovor, lámat daný hovor.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

pracovní činnost

Pracovní činnost je činnost, kterou člověk vykonává, aby vydělal peníze. Může to být práce v kanceláři nebo zaměstnání ve výrobě.

rozplynout se (mlha)

Rozplynout se znamená rozptýlit se do malých částic, takže například mlha se ztratí z dohledu.

činnost stran

Činnost stran je proces, při kterém skupiny lidí nebo organizace sdílejí stejné cíle a spolupracují na jejich dosažení.

ukončit <co>

Ukončit: dokončit, uzavřít, ukončit, završit.