Facebook

Rozpustit se (cukr) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu rozpustit se (cukr).

Význam: Rozpustit se: rozpustit se znamená rozpouštět se ve vodě, jako například cukr.

roztát

Roztát znamená jemně zahřát na teplotu nižší než bod tání, aby se přeměnilo na kapalnou látku nebo směs.

roztavit se

Roztavit se znamená přeměnit pevnou látku na tekutou látku vlivem zvýšení teploty.

rozptýlit se (mlha)

Rozptýlit se znamená rozpouštět se do průhlednosti, jako mlha.

ztratit se

Ztratit se znamená být ztracen, být v neznámém prostředí nebo být v situaci, kterou nelze snadno zvládnout.

zaniknout

Zaniknout: zmizet, ztratit se, vymizet, zaniknout, zcela zmizet.

zmizet

Zmizet je synonymum pro zmizet, ztratit se nebo změnit se v neviditelnost.

Podobná synonyma

rozptýlit

Rozptýlit znamená rozdělit, rozdělit něco na menší části, nebo rozptýlit pozornost.

ztratit kontakt

Ztratit kontakt znamená přerušit komunikaci s někým, přestat s ním mluvit a nezůstat v kontaktu.

ztratit se <co>

Ztratit se: zapomenout se v něčem ztratit, přestat být schopný pochopit situaci nebo život.

ztratit <co>

Ztratit: ztrácet, přijít o, nepřijít k úplnému nebo částečnému zániku nebo odejmutí (čehokoli).

rozptýlit se

Rozptýlit se znamená rozdělit se nebo se rozdělit do více směrů.

zaniknout (kouzlo)

Zaniknout znamená zmizet nebo zesílit až do neviditelnosti; ztratit svou sílu nebo účinnost.

ztratit

Ztratit: ztratit něco (člověk, věc, schopnost, kontrolu atd.) je nemít ho nebo nemít přístup k němu.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

ztratit (chlupy)

Ztratit chlupy: zbavit se chlupů nebo vypadnout z něčeho (např. z kůže).

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

roztavit (tuk)

Roztavit tuk znamená zahřát ho na bod tání, aby se změnil z pevného stavu na tekutý.

ztratit (hlas)

Ztratit hlas znamená nemít schopnost mluvit nebo zpívat, kvůli nemoci nebo únavě.

ztratit <nad čím> kontrolu

Ztratit kontrolu znamená nedobrovolně přestat ovládat situaci nebo proces.

mlha

Mlha je hustý, jemný aerosolový oblačný plyn, který vytváří rozptýlenou nebo jemnou mlžnou oblačnost.

ztratit (zajímavost)

Ztratit znamená zapomenout nebo ztratit kontrolu nad něčím, co máte, nebo ztratit příležitost, kterou jste měli.

ztratit z paměti

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.

roztavit

Roztavit znamená změnit stav látky z krystalického nebo pevného na kapalný, při zahřívání nebo zvyšování tlaku.

rozptýlit (pochybnosti)

Rozptýlit znamená rozptát, rozptlit, rozmístit, zbavit se pochybností.

ztratit rodiče

Ztratit rodiče znamená ztratit své nejbližší příbuzné, kteří nás vedly a chránili.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.