Facebook

Rozpustit se (cukr) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu rozpustit se (cukr).

Význam: Rozpustit se: rozpustit se znamená rozpouštět se ve vodě, jako například cukr.

roztát

Roztát znamená jemně zahřát na teplotu nižší než bod tání, aby se přeměnilo na kapalnou látku nebo směs.

roztavit se

Roztavit se znamená přeměnit pevnou látku na tekutou látku vlivem zvýšení teploty.

rozptýlit se (mlha)

Rozptýlit se znamená rozpouštět se do průhlednosti, jako mlha.

ztratit se

Ztratit se znamená být ztracen, být v neznámém prostředí nebo být v situaci, kterou nelze snadno zvládnout.

zaniknout

Zaniknout: zmizet, ztratit se, vymizet, zaniknout, zcela zmizet.

zmizet

Zmizet je synonymum pro zmizet, ztratit se nebo změnit se v neviditelnost.

Podobná synonyma

roztavit

Roztavit znamená změnit stav látky z krystalického nebo pevného na kapalný, při zahřívání nebo zvyšování tlaku.

rozptýlit se

Rozptýlit se znamená rozdělit se na menší skupiny nebo se rozptýlit po různých místech.

ztratit (zajímavost)

Ztratit znamená zapomenout nebo ztratit kontrolu nad něčím, co máte, nebo ztratit příležitost, kterou jste měli.

ztratit

Ztratit: ztrácet, zbavit se; přestat mít, nedokázat najít nebo získat.

rozptýlit

Rozptýlit znamená rozdělit něco na menší části nebo rozptálit to po velké oblasti.

ztratit (čas)

Ztratit čas znamená promarnit čas, který by mohl být využit k dosažení cílů nebo splnění úkolů.

ztratit <co>

Ztratit: ztratit co, je ochuzování o něco důležitého, čemu se nedokážeme vyhnout.

ztratit (chlupy)

Ztratit chlupy: zbavit se chlupů nebo vypadnout z něčeho (např. z kůže).

ztratit (na vážnosti)

Ztratit znamená zmeškat, zahodit nebo zapomenout na něco.

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

roztavit (led)

Roztavit (led) znamená změnit jeho stav z pevného na kapalný.

ztratit hlavu

Ztratit hlavu znamená neopatrně reagovat, začít se chovat hystericky, ztratit kontrolu nad situací.

zaniknout <v čem>

Zaniknout je vyhynout, zmizet úplně, přestat existovat.

mlha

Mlha je hustý, jemný aerosolový oblačný plyn, který vytváří rozptýlenou nebo jemnou mlžnou oblačnost.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

ztratit (hlas)

Ztratit hlas znamená nemít schopnost mluvit nebo zpívat, kvůli nemoci nebo únavě.

ztratit <nad čím> kontrolu

Ztratit kontrolu znamená nedobrovolně přestat ovládat situaci nebo proces.

ztratit (vítězství)

Prohrát, být poražen, získat méně než konkurence.

roztavit (tuk)

Roztavit tuk znamená zahřát ho na bod tání, aby se změnil z pevného stavu na tekutý.

ztratit z paměti

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.

ztratit odvahu

Ztratit odvahu znamená ztratit odhodlání, sebedůvěru a schopnost čelit náročným situacím.

rozptýlit (pochybnosti)

Rozptýlit znamená rozptát, rozptlit, rozmístit, zbavit se pochybností.