Facebook

Rozpustit (demonstraci) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozpustit (demonstraci).

Význam: Rozpustit znamená zamezit dalšímu pokračování nebo ukončit demonstraci.

rozptýlit (pochybnosti)

Rozptýlit znamená rozptát, rozptlit, rozmístit, zbavit se pochybností.

zahnat

Zahnat: odvrátit, přimět k odchodu, vyhnat, přinutit k ústupu.

zapudit

Zapudit znamená rychle a násilně odstranit, odejít nebo vyhnat.

Podobná synonyma

rozptýlit se

Rozptýlit se znamená rozdělit se, rozložit se do více míst, změnit pozice nebo činnost.

zaplašit (pochybnosti)

Zaplašit znamená vyvolat strach, obavu nebo nepříjemnost.

rozptýlit

Rozptýlit znamená rozdělit, rozdělit něco na menší části, nebo rozptýlit pozornost.

zahnat (smutek)

Zahnat znamená potlačit nebo odstranit smutek nebo depresi.

zahnat (žízeň)

Zahnat: odvrátit, odstranit; používá se při popisu akce, která má za cíl odstranit nebo umlčet nepříjemný pocit, jako je žízeň.

rozptýlit (vápno)

Rozptýlit vápno znamená rozdělit je na menší částice nebo kousky.

zahnat (hlad)

Zahnat hlad znamená jíst nebo pít něco, co odstraní pocit hladu.

rozptýlit se (mlha)

Rozptýlit se znamená rozpouštět se do průhlednosti, jako mlha.

zapudit <koho>

Zapudit znamená vyhnat nebo odstranit někoho nebo něco.

zahnat (ovce)

Zahnat znamená donutit něco nebo někoho jít nebo se pohybovat směrem požadovaným. U ovcí je to pohyb do stáda.

mít pochybnosti

Mít pochybnosti znamená mít obavy, že něco není správné, nebo že se něco může pokazit.

zahnat (nepřítele)

Zahnat znamená vyhnat, odstranit, přemožit a vyřadit nepřítele.

zahnat hlad

Zahnat hlad znamená jíst potravu nebo něco podobného, aby se zmírnil pocit hladu.

zapudit (zlé myšlenky)

Vyhnout se, odmítnout, odstranit, odpudit zlé myšlenky.

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.