Facebook

Rozpustit (demonstraci) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozpustit (demonstraci).

Význam: Rozpustit znamená zamezit dalšímu pokračování nebo ukončit demonstraci.

rozptýlit (pochybnosti)

Rozptýlit znamená rozptát, rozptlit, rozmístit, zbavit se pochybností.

zahnat

Zahnat: odvrátit, přimět k odchodu, vyhnat, přinutit k ústupu.

zapudit

Zapudit znamená rychle a násilně odstranit, odejít nebo vyhnat.

Podobná synonyma

mít pochybnosti

Mít pochybnosti znamená mít obavy, že něco není správné, nebo že se něco může pokazit.

zahnat (ovce)

Zahnat znamená donutit něco nebo někoho jít nebo se pohybovat směrem požadovaným. U ovcí je to pohyb do stáda.

rozptýlit

Rozptýlit znamená rozdělit, rozdělit pozornost, čas nebo energii mezi několik činností.

rozptýlit se

Rozptýlit se znamená rozdělit se, rozložit se do více míst, změnit pozice nebo činnost.

zahnat hlad

Zahnat hlad znamená jíst potravu nebo něco podobného, aby se zmírnil pocit hladu.

rozptýlit (vápno)

Rozptýlit vápno znamená rozdělit je na menší částice nebo kousky.

zahnat (hlad)

Zahnat hlad znamená jíst nebo pít něco, co odstraní pocit hladu.

zahnat (žízeň)

Zahnat žízeň je uhasit ji pomocí nápoje nebo jídla.

zapudit (zlé myšlenky)

Vyhnout se, odmítnout, odstranit, odpudit zlé myšlenky.

rozptýlit se (mlha)

Rozptýlit se znamená rozpouštět se do průhlednosti, jako mlha.

zaplašit (pochybnosti)

Zaplašit znamená vyvolat strach, obavu nebo nepříjemnost.

zahnat (smutek)

Zahnat znamená potlačit nebo odstranit smutek nebo depresi.

zapudit <koho>

Zapudit znamená vyhnat nebo odstranit někoho nebo něco.

zahnat (nepřítele)

Zahnat znamená vyhnat, odstranit, přemožit a vyřadit nepřítele.

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.