Facebook

Roztopit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu roztopit se.

Význam: Roztopit se znamená přeměnit pevný stav na tekutý při určité teplotě.

rozmrznout (led)

Rozmrznout znamená přeměnit led na tekutou formu, čímž se uvolní jeho skryté možnosti.

rozpustit se

Rozpustit se: rozložit se na drobné částice nebo se rozdělit na menší části.

zmrznout

Zmrznout znamená, že se teplota sníží na bod mrazu a tekutina se transformuje na pevnou látku.

zvlídnět

Zvládnout je umět úspěšně vykonat činnost, zvláště když vyžaduje nějakou schopnost nebo dovednost.

Podobná synonyma

rozpustit

Rozpustit znamená fyzicky nebo chemicky rozložit na základní složky.

rozpustit (demonstraci)

Rozpustit znamená zamezit dalšímu pokračování nebo ukončit demonstraci.

rozpustit se (cukr)

Rozpustit se: rozpustit se znamená rozpouštět se ve vodě, jako například cukr.