Facebook

Rozseknout - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rozseknout.

Význam: Rozseknout znamená rozdělit nebo rozbít na menší kusy, části nebo částice.

rozštípnout (poleno)

Rozštípnout znamená rozdělit, rozpůlit nebo rozříznout například poleno.

roztít

Roztít je proces, který se používá k oddělení pevných částic z kapalného roztoku.

rozpoltit

Rozpoltit znamená rozdělit na menší části nebo rozdíly.

rozřešit (problém)

Rozřešit: vyřešit, udělat řešení, nalézt správnou cestu.

Podobná synonyma

problém

Problém je situace, která vyžaduje řešení nebo vysvětlení.

rozřešit

Vyřešit, vyřídit, odstranit, zvládnout, uspokojivě se vypořádat s.

vyřešit (problém)

Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

nerozřešený (problém)

Neřešený problém nebo otázka, která zůstává nezodpovězená nebo nevyřešená.

rozštípnout

Rozštípnout: Rozdělit na menší části; rozdělit na dvě nebo více částí.

rozseknout (poleno)

Rozseknout poleno znamená rozříznout jej na menší kousky pomocí sekery nebo jiného nástroje.

analyzovat (problém)

Analyzovat znamená podrobně studovat a zkoumat problém, aby byl správně pochopen a byla nalezena vhodná řešení.

rozřešit (příklad)

Vyřešit, dokončit, vyřídit, zvládnout.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

nadhodit (problém)

Nadhodit znamená představit nápad, myšlenku, návrh nebo problém, který může být debatován.

rozřešit <co>

Vyřešit, uskutečnit, projednat, analyzovat.

stát se aktuálním (problém)

Stát se aktuálním znamená aktualizovat téma a přizpůsobit se současným okolnostem.

neřešitelný (problém)

Problém, který nelze vyřešit, aniž by byly použity nějaké nekonvenční postupy.

rozřešit (záhadu)

Rozřešit znamená najít řešení, nalézt odpověď, vyřešit záhadu.

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.