Facebook

Rozštípnout (poleno) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozštípnout (poleno).

Význam: Rozštípnout znamená rozdělit, rozpůlit nebo rozříznout například poleno.

roztít

Roztít je proces, který se používá k oddělení pevných částic z kapalného roztoku.

rozpoltit

Rozpoltit znamená rozdělit na menší části nebo rozdíly.

rozřešit (problém)

Rozřešit: vyřešit, udělat řešení, nalézt správnou cestu.

Podobná synonyma

problém

Problém je situace, která vyžaduje řešení nebo vyřešení.

rozřešit (příklad)

Vyřešit, dokončit, vyřídit, zvládnout.

nerozřešený (problém)

Neřešený problém nebo otázka, která zůstává nezodpovězená nebo nevyřešená.

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.

rozřešit

Vyřešit, vyřídit, prokázat, dokázat, vyřídit, prokázat, vyřešit.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

odsunout (problém)

Odsunutí je proces přesídlení velké skupiny lidí z jejich domovské země, obvykle vynucenou vládou.

rozřešit <co>

Vyřešit, uspokojivě vyřešit nebo zvládnout.

analyzovat (problém)

Analyzovat znamená podrobně studovat a zkoumat problém, aby byl správně pochopen a byla nalezena vhodná řešení.

neřešitelný (problém)

Problém, který nelze vyřešit; jehořešení představuje nadlidský úkol.

vyřešit (problém)

Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

nadhodit (problém)

Nadhodit znamená představit nápad, myšlenku, návrh nebo problém, který může být debatován.

stát se aktuálním (problém)

Stát se aktuálním znamená aktualizovat téma a přizpůsobit se současným okolnostem.

rozřešit (záhadu)

Rozřešit znamená najít řešení, nalézt odpověď, vyřešit záhadu.