Facebook

Rozehřát se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rozehřát se.

Význam: Rozehřát se znamená zahřát si tělo do příjemné teploty před fyzickou aktivitou.

vzplanout (oheň)

Vzplanout znamená rychle se rozhořet, začít hořet nebo plamenně vyzařovat.

zahořet

Zahořet znamená rychle a často s jiskrou hořet, začít hořet, planout.

zhasnout

Zhasnout znamená přerušit dodávání energie potřebné k osvětlení nebo provozu ostatních spotřebičů.

rozzářit se (slunce)

Rozzářit se znamená rozpálit se, naplnit se světlem, jako když se slunce rozzáří na obloze.

zrudnout

Zrudnout znamená zbarvit se do červena z důvodu vzrušení, studu nebo hněvu.

Podobná synonyma

rozdělat (oheň)

Rozdělat oheň znamená rozmístit hořící dřevo tak, aby se oheň mohl rozšiřovat a dále hořet.

vzplanout

Vzplanout je silný výraz, který se obvykle používá pro vyjádření intenzivního pocitu emocí, jako je zuřivost, zlost, strach nebo vášeň.

sálat (slunce)

Sálat znamená vyzařovat, u slunce to znamená vyzařovat teplo a světlo.

vzplanout <pro co>

Vzplanout znamená buď vyvolat, nebo prožít silnou emoci.

točit se kolem (Slunce)

Točit se kolem (Slunce): obíhat Slunce, mít Slunce jako střed oběhu.

oheň

Oheň je přirozený fenomén, který je produkován chemickou reakcí mezi vzduchem a palivem a může být použit k osvětlení, teplu, vaření a vytápění.

vzplanout (láskou)

Vzplanout láskou: zažít silnou, intenzivní a nezapomenutelnou lásku.

zapadnout (slunce)

Slunce zapadá = ztrácí se za obzor = klesá na horizontu = pozvolna se stává neviditelným.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

zapadat (slunce)

Zapadat (slunce): západ slunce, kdy slunce zapadá na obzoru a jeho světlo je stísněno temnotou.

zapalovat (oheň)

Zapalovat znamená zapálit oheň, či vzniknoutí ho pomocí jiného zdroje.

zhasnout (oheň)

Uhasit, zastavit hoření, zničit oheň.

udusit (oheň)

Udusit oheň znamená rychle zastavit hoření, přikrýt ho a zamezit mu přístup k kyslíku.

stravovat (oheň)

Udržovat a uchovávat oheň po celou dobu, kdy je potřeba.

uhasit (oheň)

Uhasit znamená zastavit hoření a zbavit se oheň, aby nedošlo k dalšímu šíření.

oheň (ničivý)

Ohnivá síla, schopná ničit, způsobující destrukci, zničující životy a věci.

rozzářit se (žárovka)

Rozzářit se znamená rozsvítit se jako žárovka.

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

opatrovat (oheň)

Udržovat hoženou a starat se o něj, aby neškodil okolí; dbát na to, aby byl správně založen, uhlídán a uhasen.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.

svítit (slunce)

Svítit znamená emitovat světlo, obzvlášť slunce svítí, což je proces produkování energie.