Facebook

Rozčarovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozčarovat <koho n. co>.

Význam: Rozčarovat je vyjádření, které znamená zklamat očekávání nebo naděje někoho nebo něčeho.

rozladit

Rozladit znamená způsobit narušení harmonického stavu, popřípadě rozrušit nebo vyvolat rozladění.

nesplnit (očekávání)

Nesplnit - nevyhovět očekáváním, nedodržet slib nebo požadavek.

neuspokojit

Nesplnit požadavky nebo očekávání, nezajistit potřebnou úroveň uspokojení.

nevyhovět

Odmítnout, neakceptovat, nesouhlasit s požadavkem nebo žádostí.

neosvědčit se

Neosvědčit se znamená nepodat očekávaný výkon nebo neuspět v něčem, co se od nás očekává.

selhat

Selhat znamená neúspěšně plnit úkol, dosáhnout nežádoucího výsledku nebo zklamat očekávání.

oklamat <koho>

Oklamat znamená uvést ho v omyl, zmást ho lží nebo podvodem.

podvést

Podvést: použít podvodu nebo lsti k dosažení nečestné výhody.

ošidit

Ošidit znamená podvést nebo připravit někoho o peníze, majetek nebo jiné věci.

Podobná synonyma

spalovat <koho n. co>

Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

překvapit <koho>

Překvapit znamená příjemně překonat jeho očekávání a udělat něco neočekávaného.

rozrušovat <koho>

Rozrušovat znamená burcovat, vyvolávat neklid, rozčilovat.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat, opečovávat nebo obhajovat někoho či něco.

zostudit <koho>

Zostudit znamená učinit jeho činy nebo povahu trapnými a hanlivými.

vyvolat <koho>

Vyvolat: vyvolat někoho nebo něco způsobem, aby se objevilo nebo se stalo vědomě.

prozrazovat <co na koho>

Prozrazovat znamená sdělovat něco, co by mělo být tajemstvím, aby bylo známo někomu jinému.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená snížit napětí a stres, který trápí, a pomoci mu dosáhnout klidu a pohody.

zkopat <koho>

Zkopat znamená přemoci někoho fyzicky a zasáhnout ho, obvykle s cílem způsobit bolest.

podporovat <koho>

Podporovat znamená pomoci této osobě, aby dosáhla jejích cílů a snů, poskytnout jí podporu a podporovat ji ve všem, co dělá.

zbavit <koho> (viny)

Zbavit (viny) znamená osvobodit od viny a odpovědnosti.

zasednout si <na koho>

Usednout si na někoho (nebo něco) znamená dosáhnout pozice nebo místa, kde se budete moci cítit pohodlně a být schopni vykonávat potřebnou práci.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.

chlácholit <koho>

Chlácholit znamená pomáhat někomu v těžké situaci, povzbuzovat, uklidňovat a podporovat ho.

tišit <koho>

Tišit znamená potlačovat či utišovat něčí hlas, zvuky nebo výkřiky.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

oklamat (lhaním)

Oklamat znamená lhát, vědomě podvádět a manipulovat druhé osoby, aby dosáhly svých cílů.

strašit <koho>

Strašit: děsit, vyděšovat, vyvolávat strach u ostatních.

napodobovat <koho n. co>

Napodobovat znamená imitovat chování nebo vyjadřování někoho nebo něčeho.

usmrcovat <koho>

Usmrcovat znamená způsobit smrt člověku nebo jinému živému tvoru.

žádat <koho o co>

Žádat: Požadovat či prosit o něco; získat něco tím, že se o to požádá.

zastoupit <koho>

Vystupovat za někoho jiného a zastupovat jeho v situacích, ve kterých on sam nemůže nebo nechce být přítomen.

políčkovat <koho>

Políčkovat znamená chovat se vůči někomu arogantně, přehlížet jeho názory a dovolovat si před nímm.

dohnat <koho>

Dohnat = doběhnout k někomu nebo něčemu, dostihnout, dohnat ztrátu.

dát dohromady <koho s kým>

Sblížit lidi, propojit je a vytvořit tak vztah nebo spolupráci.

prověřit <koho n. co>

Prověřit znamená zjistit si důvěryhodnost nebo pravdivost koho nebo čeho.

odprásknout <koho>

Odprásknout: přísně a energicky odehnat, vyhodit.

očekávání

Očekávání je očekávání budoucího výsledku nebo události, která je založena na naději nebo předpokladu.

eliminovat <koho n. co>

Eliminovat je odstranit nebo vypustit; může to být fyzické nebo konceptuální odstranění.

získat <koho pro co>

Získat: vyhrát, dosáhnout, získat něco (např. informace, práva, zkušenosti, dovednosti).