Facebook

Rotovat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu rotovat.

Význam: Rotovat znamená otáčet, otočit. Je to činnost, během které se objekt obrací o určitý úhel.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

kolovat

Kolovat znamená přenášet informace z místa na místo, a to buď pomocí lidí, nebo prostřednictvím zpráv.

cirkulovat (krev)

Cirkulovat znamená proudit, obtékat nebo procházet krevním oběhem.

obcházet (obchody)

Procházet se kolem obchodů, aniž byste do nich vešli nebo jejich produkty koupili.

otáčet se

Otáčet se znamená obracet se, převracet se nebo obracet se do různých směrů.

točit se

Otáčení se rychle, krouživým pohybem nebo dokonce s rotací.

Podobná synonyma

shromáždit se <kolem koho>

Shromáždit se kolem někoho znamená sebrat se a seskupit se okolo něj, abyste mu vyjádřili podporu, respekt či úctu.

jít kolem (lesa)

Jít kolem lesa znamená obcházet ho, projít se kolem něj nebo se k němu blížit.

točit

Točit znamená otáčet nebo otočit se kolem své osy, obracet, ovládat síly.

točit (pivo)

Táčení je proces přípravy piva, který zahrnuje vaření, kvašení, filtrování, kondenzaci a nalévání.

cirkulovat

Obíhání, přeprava nebo šíření něčeho mezi lidmi, místy nebo organizacemi.

pulsovat (krev)

Pulsování krve je proces, při němž se krev střídavě tlačí a uvolňuje v cévách, což vytváří pulz.

kolovat (láhev)

Kolovat láhev je vyprávět si historku, přičemž každý její účastník přispívá, dokud se láhev nedostane zpátky k původnímu vypravěči.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

otáčet <čím>

Otáčet se znamená otočit se kolem vlastní osy, často používané s předmětem, např. otáčet kolem osy.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

otáčet

Otáčet se znamená otočit se, otočit něco nebo otočit nějakou věc nebo něco jiného.

nahrnout se (krev)

Nahrnout se znamená darovat krev nebo jinou látku, například plazmu, krevní destičky nebo krevní produkty.

otáčet (auto)

Otáčet auto znamená otočit se o stanovený úhel nebo otočit se na jinou stranu.

dělat obchody

Nakupovat a prodávat produkty, služby nebo investice s cílem získat zisk.

dokola

Dokola se opakuje, obnovuje, vrací se ke zdroji, cyklicky se znovu a znovu opakuje.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

kolem

"Kolem" se používá k označení pozice, času nebo obsahu, který je blízko nebo v blízkosti něčeho.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

letět dokola

Letět dokola znamená opakovat stejnou činnost pořád dokola, nedělat žádnou změnu.

vylít (krev)

Vylít krev znamená rychle ji vypustit, vytekat nebo vystříkat z těla.

obcházet

Obejít, obejít nebo obejít (nebo projít kolem) něčeho, aby se zabránilo střetu nebo konfliktu.