Facebook

Rotovat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu rotovat.

Význam: Rotovat znamená otáčet, otočit. Je to činnost, během které se objekt obrací o určitý úhel.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

kolovat

Kolovat znamená přenášet informace z místa na místo, a to buď pomocí lidí, nebo prostřednictvím zpráv.

cirkulovat (krev)

Cirkulovat znamená proudit, obtékat nebo procházet krevním oběhem.

obcházet (obchody)

Procházet se kolem obchodů, aniž byste do nich vešli nebo jejich produkty koupili.

otáčet se

Otáčet se znamená obracet se, převracet se nebo obracet se do různých směrů.

točit se

Otáčení se rychle, krouživým pohybem nebo dokonce s rotací.

Podobná synonyma

točit

Točit znamená otáčet nebo otočit se kolem své osy, obracet, ovládat síly.

točit (pivo)

Táčení je proces přípravy piva, který zahrnuje vaření, kvašení, filtrování, kondenzaci a nalévání.

obtočit dokola <čím>

Obtočit dokola znamená obepínat čím po celém obvodu.

shromáždit se <kolem koho>

Shromáždit se kolem někoho znamená sebrat se a seskupit se okolo něj, abyste mu vyjádřili podporu, respekt či úctu.

prosáknout <čím> (krev)

Prosáknout krev znamená, že se dostane ven skrz nějakou trhlinu či otvor.

motat se kolem

Motat se kolem: používat zbytečnou energii na nepřímočaré a zdlouhavé činnosti místo přímého a efektivního řešení.

chodit dokola

Chodit dokola znamená opakovat činnosti, které se nikam neposouvají, ve stejné rutině.

dokola

Opakování, obnovení toho, co již bylo řečeno; cyklické opakování stejného procesu.

otáčet

Otáčet znamená obracet nebo převracet něco tak, aby se jeho vnější strana obrátila k opačné straně.

vylít krev

Vylít krev znamená odčerpat část krve z těla, běžně pomocí injekční stříkačky.

přejít kolem (dveří)

Přejít kolem dveří znamená projít okolo nich bez jejich otevírání.

obcházet

Obcházet znamená postupovat kolem, obíhat nebo obejít něco, aby se dosáhlo cíle.

cirkulovat

Obíhání, přeprava nebo šíření něčeho mezi lidmi, místy nebo organizacemi.

podívat se (kolem)

Ohlédnout se po okolí, prozkoumat prostředí a zjistit, co se děje kolem.

běhat se (fena)

Běhat se (fena): procházet se, objevovat okolí, být venku a venčit se.

letět dokola

Letět dokola znamená opakovat stejnou činnost pořád dokola, nedělat žádnou změnu.

vyrůst kolem

Vyrůst kolem znamená vyvíjet se, vzdělávat se a získávat zkušenosti, které jsou obvykle získávány ze zkušeností lidí v daném prostředí.

kolem

Kolem znamená okolo, všude kolem, v okolí, v blízkosti, ve vzdálenosti kolem.

krev

Krev je tekutina, která obaluje buňky v lidském těle a dodává jejich živiny a kyslík. Přenáší také odpadní produkty z těla ven.

běžet kolem (náměstí)

Běžet kolem něčeho znamená okružní trasu kolem něčeho, jako je náměstí.

běhat (sem a tam)

Běhat znamená pohybovat se tam a zpět, pohybovat se velkou rychlostí nebo být náhle v pohybu.

běhat

Běhat je fyzická aktivita, která spočívá v pohybu nohou přes půdu rychlostí vyšší než chůze. Může být prováděno pro rekreační účely, pro zdraví, pro sport a pro dopravu.

točit (film)

Točit film znamená natáčet scény, které představují filmový příběh.

vylévat (krev)

Vylévat krev znamená její fyzickou separaci z těla, často z důvodu lékařského ošetření, trestu nebo oběti.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vytratit velké množství tekutiny, obvykle krve.