Facebook

Běhat kolem n. dokola - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu běhat kolem n. dokola.

Význam: Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

kolovat

Kolovat znamená přenášet informace z místa na místo, a to buď pomocí lidí, nebo prostřednictvím zpráv.

cirkulovat (krev)

Cirkulovat znamená proudit, obtékat nebo procházet krevním oběhem.

rotovat

Rotovat znamená otáčet, otočit. Je to činnost, během které se objekt obrací o určitý úhel.

obcházet (obchody)

Procházet se kolem obchodů, aniž byste do nich vešli nebo jejich produkty koupili.

Podobná synonyma

cirkulovat

Cirkulovat znamená obíhat, jít po kružnici, přecházet od jednoho místa k druhému.

obíhat (krev)

Obíhat znamená procházet krevním oběhem, to znamená, že krev proudí skrz srdce a cévy, obohacuje se kyslíkem a dostává odživu.

nahrnout se (krev)

Nahrnout se znamená darovat krev nebo jinou látku, například plazmu, krevní destičky nebo krevní produkty.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

dělat obchody

Nakupovat a prodávat produkty, služby nebo investice s cílem získat zisk.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vytratit velké množství tekutiny, obvykle krve.

obcházet

Obejít, obejít nebo obejít (nebo projít kolem) něčeho, aby se zabránilo střetu nebo konfliktu.

kolovat (láhev)

Kolovat láhev je vyprávět si historku, přičemž každý její účastník přispívá, dokud se láhev nedostane zpátky k původnímu vypravěči.

prosáknout <čím> (krev)

Prosáknout krev znamená, že se dostane ven skrz nějakou trhlinu či otvor.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

pulsovat (krev)

Pulsování krve je proces, při němž se krev střídavě tlačí a uvolňuje v cévách, což vytváří pulz.

začít téci (krev)

Krev začíná průtok z místa poranění.

vylít (krev)

Vylít krev znamená rychle ji vypustit, vytekat nebo vystříkat z těla.

vylévat (krev)

Vylévat krev znamená její fyzickou separaci z těla, často z důvodu lékařského ošetření, trestu nebo oběti.

vylít krev

Vylít krev znamená odčerpat část krve z těla, běžně pomocí injekční stříkačky.

krev

Krev je tekutina, která se skládá z bílkovin, cukrů a minerálů, a která cirkuluje po celém těle.

obhlížet (obchody)

Obhlížet znamená prohlížet si obchody a prozkoumávat jejich nabídku.

šlechtický (krev)

Šlechtický znamená pocházení z rodiny s vyšším postavením, které je historicky propojeno s významnými osobnostmi.