Facebook

Obcházet (obchody) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu obcházet (obchody).

Význam: Procházet se kolem obchodů, aniž byste do nich vešli nebo jejich produkty koupili.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

kolovat

Kolovat znamená přenášet informace z místa na místo, a to buď pomocí lidí, nebo prostřednictvím zpráv.

cirkulovat (krev)

Cirkulovat znamená proudit, obtékat nebo procházet krevním oběhem.

rotovat

Rotovat znamená otáčet, otočit. Je to činnost, během které se objekt obrací o určitý úhel.

Podobná synonyma

jít kolem (lesa)

Jít kolem lesa znamená obcházet ho, projít se kolem něj nebo se k němu blížit.

nahrnout se (krev)

Nahrnout se znamená darovat krev nebo jinou látku, například plazmu, krevní destičky nebo krevní produkty.

proplout (kolem)

Proplout kolem znamená přeplouvat objekt (např. loď) blízko u něj, ale bez jeho dotyku.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vytratit velké množství tekutiny, obvykle krve.

cirkulovat

Oblasti, kde se objevuje, se obvykle točí kolem vody, vzduchu nebo jiných tekutin, které se pohybují kolem.

točit se kolem (Slunce)

Točit se kolem (Slunce): obíhat Slunce, mít Slunce jako střed oběhu.

motat se kolem

Motat se kolem: používat zbytečnou energii na nepřímočaré a zdlouhavé činnosti místo přímého a efektivního řešení.

jít (kolem)

Jít kolem je procházet se kolem, obcházet něco či někoho, projít se kolem určitého místa nebo osoby.

vylít (krev)

Vylít krev znamená rychle ji vypustit, vytekat nebo vystříkat z těla.

krev

Krev je tekutina, která se skládá z bílkovin, cukrů a minerálů, a která cirkuluje po celém těle.

vylít krev

Vylít krev znamená odčerpat část krve z těla, běžně pomocí injekční stříkačky.

podívat se (kolem)

Ohlédnout se po okolí, prozkoumat prostředí a zjistit, co se děje kolem.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

běhat za holkami

Pokusit se udělat zájem o ženy; cítit se přitahován k nim a usilovat o jejich pozornost.

vylévat (krev)

Vylévat krev znamená její fyzickou separaci z těla, často z důvodu lékařského ošetření, trestu nebo oběti.

běhat sem tam

Chodit sem a tam, běhat od jednoho místa k druhému; přesouvat se často a rychle, často bez smyslu nebo cíle.

začít téci (krev)

Krev začíná průtok z místa poranění.

dokola

Opakování, obnovení toho, co již bylo řečeno; cyklické opakování stejného procesu.

šlechtický (krev)

Šlechtický znamená pocházení z rodiny s vyšším postavením, které je historicky propojeno s významnými osobnostmi.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

letět dokola

Letět dokola znamená opakovat stejnou činnost pořád dokola, nedělat žádnou změnu.