Facebook

Obcházet (obchody) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu obcházet (obchody).

Význam: Procházet se kolem obchodů, aniž byste do nich vešli nebo jejich produkty koupili.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

kolovat

Kolovat znamená přenášet informace z místa na místo, a to buď pomocí lidí, nebo prostřednictvím zpráv.

cirkulovat (krev)

Cirkulovat znamená proudit, obtékat nebo procházet krevním oběhem.

rotovat

Rotovat znamená otáčet, otočit. Je to činnost, během které se objekt obrací o určitý úhel.

Podobná synonyma

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

běhat (sem a tam)

Běhat znamená pohybovat se tam a zpět, pohybovat se velkou rychlostí nebo být náhle v pohybu.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

vylít krev

Vylít krev znamená odčerpat část krve z těla, běžně pomocí injekční stříkačky.

kolovat (láhev)

Kolovat láhev je vyprávět si historku, přičemž každý její účastník přispívá, dokud se láhev nedostane zpátky k původnímu vypravěči.

letět dokola

Letět dokola znamená opakovat stejnou činnost pořád dokola, nedělat žádnou změnu.

přejet (kolem)

Přejet (kolem) znamená projet kolem něčeho nebo někoho v krátkém časovém úseku.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vystříkat velké množství tekutiny, jako je například krev.

motat se kolem

Motat se kolem: používat zbytečnou energii na nepřímočaré a zdlouhavé činnosti místo přímého a efektivního řešení.

vylévat (krev)

Vylévat krev znamená její fyzickou separaci z těla, často z důvodu lékařského ošetření, trestu nebo oběti.

jít kolem (lesa)

Jít kolem lesa znamená obcházet ho, projít se kolem něj nebo se k němu blížit.

dokola

Opakování, obnovení toho, co již bylo řečeno; cyklické opakování stejného procesu.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

letět kolem

Letět znamená pohybovat se rychle ve vzduchu, obvykle ve formě létání.

běhat (za děvkami)

Běhat za děvkami znamená provádět sexuální aktivity s prostitutkami.

cirkulovat

Cirkulovat znamená obíhat, jít po kružnici, přecházet od jednoho místa k druhému.

jít (kolem)

Jít kolem je procházet se kolem, obcházet něco či někoho, projít se kolem určitého místa nebo osoby.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

běžet kolem (náměstí)

Běžet kolem něčeho znamená okružní trasu kolem něčeho, jako je náměstí.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

běhat sem tam

Chodit sem a tam, běhat od jednoho místa k druhému; přesouvat se často a rychle, často bez smyslu nebo cíle.

přejít kolem (dveří)

Přejít kolem dveří znamená projít okolo nich bez jejich otevírání.

proplout (kolem)

Proplout kolem znamená přeplouvat objekt (např. loď) blízko u něj, ale bez jeho dotyku.