Facebook

Obcházet (obchody) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu obcházet (obchody).

Význam: Procházet se kolem obchodů, aniž byste do nich vešli nebo jejich produkty koupili.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

kolovat

Kolovat znamená přenášet informace z místa na místo, a to buď pomocí lidí, nebo prostřednictvím zpráv.

cirkulovat (krev)

Cirkulovat znamená proudit, obtékat nebo procházet krevním oběhem.

rotovat

Rotovat znamená otáčet, otočit. Je to činnost, během které se objekt obrací o určitý úhel.

Podobná synonyma

obtočit dokola <čím>

Obtočit dokola znamená obepínat čím po celém obvodu.

běhat (sem a tam)

Běhat znamená pohybovat se tam a zpět, pohybovat se velkou rychlostí nebo být náhle v pohybu.

kolem

Kolem je obecně používané slovo pro naznačení okolní oblasti nebo vzdálenosti. Také se vztahuje k pohybu nebo poloze kolem objektu nebo místa.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

kolovat (láhev)

Kolovat láhev je vyprávět si historku, přičemž každý její účastník přispívá, dokud se láhev nedostane zpátky k původnímu vypravěči.

prosáknout <čím> (krev)

Prosáknout krev znamená, že se dostane ven skrz nějakou trhlinu či otvor.

jít (kolem)

Jít kolem je procházet se kolem, obcházet něco či někoho, projít se kolem určitého místa nebo osoby.

podívat se (kolem)

Ohlédnout se po okolí, prozkoumat prostředí a zjistit, co se děje kolem.

cirkulovat

Obíhání, přeprava nebo šíření něčeho mezi lidmi, místy nebo organizacemi.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

běhat za holkami

Pokusit se udělat zájem o ženy; cítit se přitahován k nim a usilovat o jejich pozornost.

vylít (krev)

Vylít krev znamená rychle ji vypustit, vytekat nebo vystříkat z těla.

dokola

Opakování, obnovení toho, co již bylo řečeno; cyklické opakování stejného procesu.

vylévat (krev)

Vylévat krev znamená její fyzickou separaci z těla, často z důvodu lékařského ošetření, trestu nebo oběti.

vyrůst kolem

Vyrůst kolem znamená vyvíjet se, vzdělávat se a získávat zkušenosti, které jsou obvykle získávány ze zkušeností lidí v daném prostředí.

začít téci (krev)

Krev začíná průtok z místa poranění.

proplout (kolem)

Proplout kolem znamená přeplouvat objekt (např. loď) blízko u něj, ale bez jeho dotyku.

jít kolem (lesa)

Jít kolem lesa znamená obcházet ho, projít se kolem něj nebo se k němu blížit.

běhat se (fena)

Běhat se: přirozená aktivita feny, spočívající v běhání, skákání, honění se a snažení se o hru.

letět dokola

Letět dokola znamená opakovat stejnou činnost pořád dokola, nedělat žádnou změnu.

letět kolem

Letět znamená pohybovat se rychle ve vzduchu, obvykle ve formě létání.

motat se kolem

Motat se kolem: používat zbytečnou energii na nepřímočaré a zdlouhavé činnosti místo přímého a efektivního řešení.

nahrnout se (krev)

Nahrnout se znamená darovat krev nebo jinou látku, například plazmu, krevní destičky nebo krevní produkty.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vytratit velké množství tekutiny, obvykle krve.

kolem dokola

Kolem dokola znamená v kruhu, v cyklu, opakováním.