Facebook

Cirkulovat (krev) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu cirkulovat (krev).

Význam: Cirkulovat znamená proudit, obtékat nebo procházet krevním oběhem.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

kolovat

Kolovat znamená přenášet informace z místa na místo, a to buď pomocí lidí, nebo prostřednictvím zpráv.

rotovat

Rotovat znamená otáčet, otočit. Je to činnost, během které se objekt obrací o určitý úhel.

obcházet (obchody)

Procházet se kolem obchodů, aniž byste do nich vešli nebo jejich produkty koupili.

Podobná synonyma

běhat za holkami

Pokusit se udělat zájem o ženy; cítit se přitahován k nim a usilovat o jejich pozornost.

kolem

Kolem znamená „kolem“ nebo „v okolí“, a také se může odkazovat na pohyb v kruhovém směru. Znamená to také něco vytvářet, ohraničovat nebo obklopovat.

točit se kolem (Slunce)

Točit se kolem (Slunce): obíhat Slunce, mít Slunce jako střed oběhu.

běhat (sem a tam)

Běhat znamená pohybovat se tam a zpět, pohybovat se velkou rychlostí nebo být náhle v pohybu.

obcházet

Obcházet znamená obejít něco, jít okolo nebo se vyhnout něčemu.

chodit dokola

Chodit dokola znamená opakovat činnosti, které se nikam neposouvají, ve stejné rutině.

kolovat (láhev)

Kolovat láhev je vyprávět si historku, přičemž každý její účastník přispívá, dokud se láhev nedostane zpátky k původnímu vypravěči.

shromáždit se <kolem koho>

Shromáždit se kolem někoho znamená sebrat se a seskupit se okolo něj, abyste mu vyjádřili podporu, respekt či úctu.

letět kolem

Letět znamená pohybovat se rychle ve vzduchu, obvykle ve formě létání.

dokola

Kruhovitý pohyb, opakování něčeho; cyklus, stálé opakování něčeho.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

běhat sem tam

Chodit sem a tam, běhat od jednoho místa k druhému; přesouvat se často a rychle, často bez smyslu nebo cíle.

podívat se (kolem)

Ohlédnout se po okolí, prozkoumat prostředí a zjistit, co se děje kolem.

obhlížet (obchody)

Obhlížet znamená prohlížet si obchody a prozkoumávat jejich nabídku.

běhat se (fena)

Běhat se (fena): procházet se, objevovat okolí, být venku a venčit se.

jít kolem (lesa)

Jít kolem lesa znamená obcházet ho, projít se kolem něj nebo se k němu blížit.

běhat (za děvkami)

Běhat za děvkami znamená provádět sexuální aktivity s prostitutkami.

přejet (kolem)

Přejet (kolem) znamená projet kolem něčeho nebo někoho v krátkém časovém úseku.

proplout (kolem)

Proplout kolem znamená přeplouvat objekt (např. loď) blízko u něj, ale bez jeho dotyku.

jít (kolem)

Jít kolem je procházet se kolem, obcházet něco či někoho, projít se kolem určitého místa nebo osoby.

běžet kolem (náměstí)

Běžet kolem něčeho znamená okružní trasu kolem něčeho, jako je náměstí.