Facebook

Kolovat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu kolovat.

Význam: Kolovat znamená přenášet informace z místa na místo, a to buď pomocí lidí, nebo prostřednictvím zpráv.

obíhat

Obíhat znamená putovat nebo se pohybovat mezi určitými místy nebo lidmi; obecně obíhat znamená být v konstantním pohybu.

kroužit

Kroužit je obecné označení pro pohyb ve stejném směru, opakující se po určitém časovém intervalu.

cirkulovat

Cirkulovat znamená obíhat, přenášet, šířit se nebo se rozšiřovat.

šířit se (anekdota)

Rozšiřovat se, šířit se = šířit informace, zprávy, vědomosti nebo myšlenky dál.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

cirkulovat (krev)

Cirkulovat znamená proudit, obtékat nebo procházet krevním oběhem.

rotovat

Rotovat znamená otáčet, otočit. Je to činnost, během které se objekt obrací o určitý úhel.

obcházet (obchody)

Procházet se kolem obchodů, aniž byste do nich vešli nebo jejich produkty koupili.

Podobná synonyma

kolem

Kolem znamená „kolem“ nebo „v okolí“, a také se může odkazovat na pohyb v kruhovém směru. Znamená to také něco vytvářet, ohraničovat nebo obklopovat.

běhat

Běhat je fyzická aktivita, která spočívá v pohybu nohou přes půdu rychlostí vyšší než chůze. Může být prováděno pro rekreační účely, pro zdraví, pro sport a pro dopravu.

vyrůst kolem

Vyrůst kolem znamená vyvíjet se, vzdělávat se a získávat zkušenosti, které jsou obvykle získávány ze zkušeností lidí v daném prostředí.

šířit se (vůně)

Rozšiřovat se, šířit se; pohybovat se z místa na místo, aby se vůně rozšířila.

běhat (sem a tam)

Běhat znamená pohybovat se tam a zpět, pohybovat se velkou rychlostí nebo být náhle v pohybu.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

dokola

Opakování, obnovení toho, co již bylo řečeno; cyklické opakování stejného procesu.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vytratit velké množství tekutiny, obvykle krve.

běhat se (fena)

Běhat se: přirozená aktivita feny, spočívající v běhání, skákání, honění se a snažení se o hru.

nahrnout se (krev)

Nahrnout se znamená darovat krev nebo jinou látku, například plazmu, krevní destičky nebo krevní produkty.

proplout (kolem)

Proplout kolem znamená přeplouvat objekt (např. loď) blízko u něj, ale bez jeho dotyku.

běhat sem tam

Chodit sem a tam, běhat od jednoho místa k druhému; přesouvat se často a rychle, často bez smyslu nebo cíle.

šířit

Rozšiřovat, rozdávat, sdílet, šířit informace, zprávy, předměty nebo vliv.

šlechtický (krev)

Šlechtický znamená pocházení z rodiny s vyšším postavením, které je historicky propojeno s významnými osobnostmi.

šířit se (vzduchem)

Rozšiřovat se vzduchem; přenášet se vzduchem.

anekdota

Krátká vtipná historka, která se šíří mezi lidmi a je vyprávěna z osobní zkušenosti nebo jako fikce.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

obcházet

Obcházet znamená postupovat kolem, obíhat nebo obejít něco, aby se dosáhlo cíle.

obíhat (krev)

Obíhat znamená procházet krevním oběhem, to znamená, že krev proudí skrz srdce a cévy, obohacuje se kyslíkem a dostává odživu.

běžet kolem (náměstí)

Běžet kolem něčeho znamená okružní trasu kolem něčeho, jako je náměstí.

běhat za holkami

Pokusit se udělat zájem o ženy; cítit se přitahován k nim a usilovat o jejich pozornost.

jít kolem (lesa)

Jít kolem lesa znamená obcházet ho, projít se kolem něj nebo se k němu blížit.