Facebook

Kolovat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu kolovat.

Význam: Kolovat znamená přenášet informace z místa na místo, a to buď pomocí lidí, nebo prostřednictvím zpráv.

obíhat

Obíhat znamená putovat nebo se pohybovat mezi určitými místy nebo lidmi; obecně obíhat znamená být v konstantním pohybu.

kroužit

Kroužit je obecné označení pro pohyb ve stejném směru, opakující se po určitém časovém intervalu.

cirkulovat

Cirkulovat znamená obíhat, přenášet, šířit se nebo se rozšiřovat.

šířit se (anekdota)

Rozšiřovat se, šířit se = šířit informace, zprávy, vědomosti nebo myšlenky dál.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

cirkulovat (krev)

Cirkulovat znamená proudit, obtékat nebo procházet krevním oběhem.

rotovat

Rotovat znamená otáčet, otočit. Je to činnost, během které se objekt obrací o určitý úhel.

obcházet (obchody)

Procházet se kolem obchodů, aniž byste do nich vešli nebo jejich produkty koupili.

Podobná synonyma

šířit se (zprávy)

Šířit se: rozšiřovat informace nebo zprávy mezi lidmi.

nahrnout se (krev)

Nahrnout se znamená darovat krev nebo jinou látku, například plazmu, krevní destičky nebo krevní produkty.

vylít krev

Vylít krev znamená odčerpat část krve z těla, běžně pomocí injekční stříkačky.

letět kolem

Letět znamená pohybovat se rychle ve vzduchu, obvykle ve formě létání.

šířit (zprávy)

Posílat dál; sdílet informace, zprávy nebo myšlenky s ostatními.

motat se kolem

Motat se kolem: používat zbytečnou energii na nepřímočaré a zdlouhavé činnosti místo přímého a efektivního řešení.

kolem

Kolem znamená okolo, v okolí nebo v blízkosti.

jít (kolem)

Jít kolem je procházet se kolem, obcházet něco či někoho, projít se kolem určitého místa nebo osoby.

vylít (krev)

Vylít krev znamená rychle ji vypustit, vytekat nebo vystříkat z těla.

šířit se

Rozšiřovat se, šířit se; šířit informace, zprávy, myšlenky, názory, obvykle rychle.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

anekdota

Krátký vtipný příběh, který má za cíl vyvolat smích u posluchačů.

šířit

Rozšiřovat, rozdávat nebo šířit informace, názory nebo myšlenky.

běhat

Běhat je fyzická aktivita, která spočívá v pohybu nohou přes půdu rychlostí vyšší než chůze. Může být prováděno pro rekreační účely, pro zdraví, pro sport a pro dopravu.

kolem dokola

Kolem dokola znamená v kruhu, v cyklu, opakováním.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

přejít kolem (dveří)

Přejít kolem dveří znamená projít okolo nich bez jejich otevírání.

vyrůst kolem

Vyrůst kolem znamená vyvíjet se, vzdělávat se a získávat zkušenosti, které jsou obvykle získávány ze zkušeností lidí v daném prostředí.

běhat sem tam

Chodit sem a tam, běhat od jednoho místa k druhému; přesouvat se často a rychle, často bez smyslu nebo cíle.

šířit (lži)

Šíření lží, prohlubování dezinformací, vytváření neopodstatněných představ.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

chodit dokola

Chodit dokola znamená opakovat činnosti, které se nikam neposouvají, ve stejné rutině.

obtočit dokola <čím>

Obtočit dokola znamená obepínat čím po celém obvodu.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

šířit se (vzduchem)

Rozšiřovat se vzduchem; přenášet se vzduchem.