Facebook

Rokovat <o čem> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rokovat <o čem>.

Význam: Rokovat znamená jednat o něčem, prodiskutovat to a dospět k závěru.

probírat (problémy)

Probírat znamená zkoumat, analyzovat nebo detailně prodiskutovat problémy.

prodiskutovávat

Prodiskutovávat znamená vyjadřovat se k něčemu, zvažovat možnosti a vyhodnocovat výsledky debaty.

jednat

Agitovat, jednat, iniciovat a spravovat veškeré činnosti související s danou situací.

dojednávat

Dojednávat znamená vyjednávat podmínky uzavření smlouvy nebo dohody.

vyjednávat

Vyjednávat znamená diskutovat, aby dosáhnout kompromisu mezi stranami, které mají rozdílné požadavky.

Podobná synonyma

vyřešit (problémy)

Vyřešit znamená najít řešení nebo řešení nějaké situace nebo problému.

jednat (obratně)

Agonovat, jednat aktivně; vyjednávat, bojovat za svou pozici.

probírat

Probírat znamená prozkoumávat či hlouběji analyzovat něco, aby se získali podrobné informace.

jednat nečestně

Jednat nečestně znamená podvádět, lhát a manipulovat s cílem získat neoprávněnou výhodu.

dojednávat (smlouvy)

Dojednávání je proces vyjednávání a dolaďování detaily k uzavření smluv.

jednat <jak>

Jednat znamená uskutečnit činy či kroky směřující k dosažení cíle.

jednat lehkomyslně

Jednat lehkomyslně znamená jednat nezodpovědně, bez ohledu na důsledky nebo bez ohledu na etiku.

česáním probírat

Probíráním detailů, hledáním správných řešení a vyčesáváním nedostatků.

jednat <s kým jak>

Jednat znamená vyjednávat a jednat s někým jiným, aby se dosáhlo dohody nebo řešení.

probírat (znovu)

Probírat znamená detailně prozkoumat, prodiskutovat a přezkoumat všechny aspekty nebo části něčeho.

jednat <o čem>

Jednat znamená usilovat o něco nebo se s někým rozhodovat, aby se dosáhlo určitého cíle.

problémy

Problémy jsou situace nebo skupiny okolností, které mají potenciál způsobit obtíže nebo nepříjemnosti.

dojednávat <co s kým>

Dojednávat znamená vyjednávat nebo dohadovat se s někým o nějakém konkrétním problému nebo dohodě.

probírat se

Probírat se znamená pečlivě prozkoumat, prodiskutovat či prozkoumávat nějakou problematiku.