Facebook

Reklamace - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu reklamace.

Význam: Reklamace je proces, kdy spotřebitel požaduje nápravu vadného zboží nebo služeb.

žádost (o nápravu)

Žádost je žádost o nápravu; je to prosba adresovaná osobě nebo instituci o vyřízení určité záležitosti.

rekurs

Rekurs je opakované použití algoritmu nebo funkce, která se sama volá, dokud není dosaženo požadovaného výsledku.

odvolání

Odvolání je formální prohlášení, kterým se někdo odvolává od něčeho, například od názoru, rozhodnutí nebo závazku.

žaloba

Žaloba je právní žádost o soudní ochranu nároků a práv, ve které se navrhují soudní opatření.

Podobná synonyma

žádost

Žádost je proces žádání o něco, co je potřeba pro konkrétní účel.

podat žádost

Žádat o něco nebo o něco požádat; formulovat prosbu, žádost nebo návrh.

odvolání se <na co>

Odvolání se na co znamená zdůraznit, zmínit či zohlednit něco, co je relevantní k danému problému.

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.

zamítnout (žádost)

Odmítnout, neuznat či zrušit žádost.

požadovat (nápravu)

Požadovat znamená vyžadovat nápravu, odpovídající vzájemnému dohodnutí nebo právním předpisům.

žádost (pokorná)

Žádost je prosba či vyjádření pokorného očekávání splnění přání.

žádost o vysvětlení

Žádost o vysvětlení je požadavek na podrobnosti nebo informace o něčem, co není jasné.