Facebook

Rekurs - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rekurs.

Význam: Rekurs je opakované použití algoritmu nebo funkce, která se sama volá, dokud není dosaženo požadovaného výsledku.

stížnost

Stížnost je oznámení, ve kterém se popisuje nespokojenost s produktem, službou nebo jiným způsobem.

odvolání

Odvolání je oficiální žádost o zrušení nebo změnu rozhodnutí, příkazu nebo verdiktu.

reklamace

Reklamace je proces, kdy spotřebitel požaduje nápravu vadného zboží nebo služeb.

žaloba

Žaloba je právní žádost o soudní ochranu nároků a práv, ve které se navrhují soudní opatření.

Podobná synonyma

podat stížnost

Podat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s něčím nebo někým, a to buď písemně nebo ústně.

podávat stížnost

Podávat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou nebo produktem a žádat o nápravu.

odvolání se <na co>

Odvolání se na co znamená zdůraznit, zmínit či zohlednit něco, co je relevantní k danému problému.

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.