Facebook

žádost (pokorná) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu žádost (pokorná).

Význam: Žádost je prosba či vyjádření pokorného očekávání splnění přání.

modlitba

Modlitba je projev lásky a úcty k Bohu, skrze který můžeme projevit svou vděčnost a prosit o pomoc.

Podobná synonyma

modlitba (ranní a večerní)

Ranní modlitba je prosba o Boží požehnání pro nás a naše činy, večerní modlitba je vděčnost za Boží vedení během dne.

modlitba (vyznání víry)

Modlitba je vyjádření víry, které může být projeveno v formě úpění, díků či prosby před Bohem.