Facebook

žádost o vysvětlení - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu žádost o vysvětlení.

Význam: Žádost o vysvětlení je požadavek na podrobnosti nebo informace o něčem, co není jasné.

dotaz (oficiální)

Dotaz je otázka či požadavek na informace, obvykle zadávaný k dosažení určitého cíle.

Podobná synonyma

oficiální

Oficiální: uznaný, schválený a závazný; používá se pro věci, které jsou podepsány, vyhlášené nebo schválené oficiálně.

vznést (dotaz)

Vznést znamená postavit se s názorem či dotazem před ostatní a sdělit ho.

dotaz

Dotaz je výzva k odpovědi, obvykle ve formě otázky.

zodpovědět (dotaz)

Odpovědět na otázku nebo dotaz znamená poskytnout informace nebo odpověď, která je relevantní a vyžadovaná.

zpráva (oficiální)

Zpráva je oficiální sdělení nebo informace poslaná z jedné osoby nebo organizace druhé.