Facebook

žaloba - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu žaloba.

Význam: Žaloba je právní žádost o soudní ochranu nároků a práv, ve které se navrhují soudní opatření.

rekurs

Rekurs je opakované použití algoritmu nebo funkce, která se sama volá, dokud není dosaženo požadovaného výsledku.

odvolání

Odvolání je formální prohlášení, kterým se někdo odvolává od něčeho, například od názoru, rozhodnutí nebo závazku.

reklamace

Reklamace je proces, kdy spotřebitel požaduje nápravu vadného zboží nebo služeb.

stížnost

Stížnost je námitka proti něčemu, co se nám nelíbí, co považujeme za nespravedlivé nebo nefunkční.

obvinění

Obvinění je formální stížnost, že se někdo dopustil úmyslného protiprávního jednání.

nářek

Nářek je výraz silného emocionálního zážitku, který se projevuje pláčem, vzlykáním nebo sténáním.

stesk

Stesk je silné pocity smutku, zoufalství nebo nespokojenosti způsobené tím, že se něco odtrhlo od našeho života.

Podobná synonyma

podat stížnost

Podat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s něčím nebo někým, a to buď písemně nebo ústně.

podávat stížnost

Podávat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou nebo produktem a žádat o nápravu.

odvolání se <na co>

Odvolání se na co znamená zdůraznit, zmínit či zohlednit něco, co je relevantní k danému problému.

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.

bolestivý (stesk)

Bolestivý stesk je pocit silného smutku, úzkosti a zoufalství. Je to hořká, intenzivní a těžko popsatelná emoce.

nadměrný stesk

Nadměrný stesk je silná, nekontrolovatelná a neúměrná bolest, která může být způsobena šokem, utrpením nebo ztrátou.

zkonstruovat (obvinění)

Formulovat a formulovat správně obvinění proti osobě, jež je podezřelá z deliktu.

odmítnout (obvinění)

Odmítnout znamená odmítat, odmítat akceptovat nebo přijmout něco (např. obvinění).

stesk (po domově)

Stesk je pocit smutku a nostalgie po něčem co člověk miluje, ale nemůže mít. Je to hluboké, nevyjádřitelné toužení po domově.

křivé obvinění

Neoprávněné obvinění ze spáchání zločinu nebo chyby, které nebylo prokázáno.

odmítat (obvinění)

Odmítat znamená odmítnout, odmítnout nebo zamítnout něco (např. Obvinění).