Facebook

Rána - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu rána.

Význam: Rána je náraz, úder nebo zásah, který může způsobit bolest nebo zranění.

bouchnutí

Bouchnutí je náhlý, silný zvuk, který se obvykle vyskytuje při nárazu nebo kontaktu dvou předmětů.

prásknutí

Prásknutí je zvuk, který oznamuje nějakou změnu nebo událost, obvykle vyvolanou náhlým pohybem.

třísknutí

Náhlé, rychlé a hlasité prasknutí, které pochází z roztržení nebo rozbití předmětu.

herda

Herda je slangové označení pro osobu, která nosí nekvalitní oblečení, je obecně nešikovná a zpravidla má nízkou sebeúctu.

poranění

Poranění je všeobecné označení pro všechny druhy zranění, které mohou způsobit bolest nebo změnu fyzického stavu.

zranění

Zranění je stav poranění člověka nebo zvířete, který může být způsoben fyzickým nebo psychickým poškozením.

úder

Silný úder nebo tlak, který může být buď fyzický nebo symbolický.

úhoz

Úhoz je nevhodný úder nebo škubnutí, které může být použito jako bojové umění nebo jako násilí.

výstřel

Výstřel je rychlý, intenzivní výlet střely z hlavně zbraně.

pohroma

Pohroma je velká nešťastná událost nebo katastrofa, která přináší zkázu a zničení.

neštěstí

Neštěstí je utrpení, bolest, zklamání nebo nehoda, která způsobuje újmu na zdraví, majetku nebo city.

zármutek

Zármutek je silné smutné prožívání, které se týká bolesti a ztráty.

Podobná synonyma

těžký (úder)

Silný, prudký úder; silná síla, která je používána ke způsobení bolesti, poškození nebo poškození.

pohroma (živelná)

Pohroma je živelná událost, jako například přírodní katastrofa, která může způsobit vážné škody na lidském životě a majetku.

úder (v boxu)

Úder je silný ráz nebo náraz, který se může vyskytovat v fyzickém, psychickém nebo elektrickém smyslu.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

úder (do zad)

Úder do zad je silný fyzický útok, kdy je člověk fyzicky napaden v oblasti zad. Může být proveden rukou, nohou nebo předmětem.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

hromadný výstřel

Hromadný výstřel je výbuch více střelných zbraní najednou.

třesknout (výstřel)

Třesknout: Znamená vystřelit nebo vybuchnout s rychlostí a hlasitostí.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

předstírat (zranění)

Předstírat je hrát si, že je něco jiné, než ve skutečnosti je; v případě zranění znamená předstírat, že je zranění vážnější, než ve skutečnosti je.