Facebook

Pustit se <do koho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pustit se <do koho>.

Význam: Pustit se do něčeho znamená začít se něčím zabývat nebo se do toho zapojit.

nazout

Nazout znamená obléci si obuv; zavázat si tkaničky nebo rychloupínáky a obout si boty.

navléci

Navléci znamená obléci se či oblečení připevnit tak, aby bylo přesně přiléhavé.

obléci

Obléci se znamená navléct si oblečení na své tělo.

vyzout

Odstranit obuv z nohou; sundat boty/ponožky.

dát se <do koho>

Zaměřit se na někoho/něco; přijmout (či odmítnout) jeho/jeho požadavky.

obořit se <na koho>

Napadnout, útočit na někoho verbálně či fyzicky.

Podobná synonyma

svádět <koho>

Svádět vyjadřuje úmyslnou snahu přesvědčit někoho o něčem nebo ho přimět k něčemu.

obírat <koho>

Obírat znamená okrádat nebo oklamat kohokoliv o to, co mu právem náleží.

pošoustat <koho>

Pošoustat je slangový výraz pro okrádání nebo podvádění někoho.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

vyřadit <koho n. co>

Vyřadit: odejmout, odstranit, vyjmout z hry.

obořit se

Obořit se znamená zřídit si vlastní domov a stát se nezávislým na ostatních.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

zastřelit <koho>

Zastřelit znamená usmrtit kohokoliv střelou.

utvrzovat <koho v čem>

Utvrzovat: potvrzovat, upevňovat, posilovat, dokazovat hodnotu nebo pravdivost něčeho.

odvolat <koho>

Odvolat znamená zrušit nebo zpětně změnit předchozí rozhodnutí nebo příkaz daný osobě nebo skupině.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

omámit <koho>

Omámit znamená přivést někoho do stavu střízlivého opojení nebo velmi silného ohromení.

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si z možností něco nebo někoho, zvolit na základě vlastních preferencí.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout někoho nebo něco.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená propustit jeho z pracovního poměru z důvodu neplnění pracovních povinností nebo porušení pracovních pravidel.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

obelhat <koho>

Obelhat znamená podvádět nebo oklamat člověka tím, že mu lžeme nebo ho obelstíme.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

navléci (prádlo)

Navléci znamená zasunout ruce do rukávů, nebo obléci si nějaké oblečení.

nachytat <koho na co>

Nachytat je mít schopnost získat člověka nebo zvíře na něco, co by jinak uniklo.

překvapit <koho>

Překvapit znamená příjemně překonat jeho očekávání a udělat něco neočekávaného.

uspat <koho>

Uspat znamená uspat osobu, aby byla v bezvědomí, obvykle pomocí léku.

ztrestat <koho>

Ztrestat: udělit někomu trest za provedenou nezákonnou činnost, nebo za porušení pravidel.

upozornit <koho na co>

Upozornit znamená udělit informaci nebo varování někomu o čemkoli.

zohyzďovat <koho n. co>

Zohyzďovat znamená činit něco nevzhledným a ošklivým.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vysvětlovat, učit a radit jim o něčem, aby se naučili, porozuměli a/nebo si to zapamatovali.

apelovat <na koho>

Apelovat znamená vyžadovat naléhavě, aby se někdo zamyslel nad problémem a učinil kroky k jeho řešení.