Facebook

Pustit se <do koho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pustit se <do koho>.

Význam: Pustit se do něčeho znamená začít se něčím zabývat nebo se do toho zapojit.

nazout

Nazout znamená obléci si obuv; zavázat si tkaničky nebo rychloupínáky a obout si boty.

navléci

Navléci znamená obléci se či oblečení připevnit tak, aby bylo přesně přiléhavé.

obléci

Obléci se znamená navléct si oblečení na své tělo.

vyzout

Odstranit obuv z nohou; sundat boty/ponožky.

dát se <do koho>

Zaměřit se na někoho/něco; přijmout (či odmítnout) jeho/jeho požadavky.

obořit se <na koho>

Napadnout, útočit na někoho verbálně či fyzicky.

Podobná synonyma

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená vyjádřit nesouhlas či nedůvěru, nízce hodnotit člověka nebo věc.

oslovit <koho>

Oslovit někoho: adresovat se k němu s prosbou či žádostí.

obeznámit <koho s čím>

Obeznámit: seznámit někoho s něčím, uvést ho do problematiky nebo do prostředí.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.

rozmrzet <koho>

Rozmrzet = ukončit strach, obavy nebo nepřátelství, obnovit přátelství nebo důvěru.

nalákat <koho na co>

Přesvědčit někoho, aby se zúčastnil či aby se zajímal o něco.

poskvrnit <koho>

Poskvrnit znamená zneuctit reputaci, zničit čest nebo morálku a způsobit skandalizaci.

ubezpečovat <koho>

Ubezpečovat znamená zajistit někoho, aby byl bezpečný a chráněný.

postrašit <koho>

Postrašit - vyvolat ve druhé osobě strach nebo obavy.

dostat <co z koho>

Dostat: obdržet něco (zboží, peníze, informace apod.) od někoho.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená vyznávat úctu, oslavovat, věnovat pozornost nebo chválit.

přivést <koho kam>

Přivést znamená přesunout někoho nebo něco z jednoho místa na jiné.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

parádit <koho>

Parádit se znamená chovat se sebevědomě, přehnaně se chlubit a zdůrazňovat svou pozici a schopnosti.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

natáhnout se

Natáhnout se znamená prodloužit tělo vzhůru nebo do strany, aby bylo protaženo a napnuté.

naštvat <koho>

Naštvat znamená rozzlobit někoho, rozčílit ho nebo dát najevo svůj rozhořčený postoj vůči němu.

předstihnout <koho>

Předstihnout znamená udělat něco dříve než oni a být tak o krok napřed.

přivádět <koho n. co kam>

Přivádět znamená přenést někoho nebo něco na místo určení.

živit <koho>

Živit: poskytovat potravu, zajišťovat potřeby pro život někomu nebo něčemu.

rozjitřit <koho n. co>

Rozjitřit: vzbudit a udržet pozornost, zvýšit napětí, zajímavost či zájem o danou věc nebo osobu.

napadat <koho>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na osobu, aby ji donutila udělat něco, co nechce.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu trest za jeho chování nebo prohřešek.

svést <na koho> (vinu)

Svést (vinu) znamená obviňovat někoho jiného z trestného činu nebo provinění.

nalákat <koho>

Nalákat: přitáhnout (někoho) slibem čehosi, aby učinil to, co se po něm požaduje.

očekávat <koho>

Očekávat znamená čekat na někoho nebo něco s očekávanou radostí nebo touhou.

přenést <na koho> (vinu)

Převést odpovědnost za něco na osobu/organizaci.

polekat <koho>

Polekat znamená někoho vtipně a nevinně vystrašit.

zatknout <koho>

Zatknout znamená vzít do vazby a odevzdat ho k vyšetřování a trestnímu stíhání.

šatit <koho>

Šatit znamená oblékat nebo oblékat někoho: přikrývat ho/ji oděvy, aby byl/a vhodně oblečený/a.