Facebook

Protivný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu protivný.

Význam: Protivný: osoba, která je nepříjemná, otravná a nezdvořilá.

nepřátelský

Nepřátelský je protivný, vražedný, nevraživý, nevraživý, nesmiřitelný, odmítavý, nedůvěřivý a nepřátelský.

odporující

Odporující je protichůdné, opačné, nezdůvodnitelné.

protivící se

Protivící se znamená odporující, běžně se používá k popisu dvou myšlenek, činů nebo lidí, kteří jsou si navzájem odporující.

odporný

Odporný: odpor budící, odpuzující, odvracející, odstrašující, odpudivý, znechucující.

nepříjemný

Nepříjemný znamená obtěžující, nesnesitelný, otravný, nesvůj, nezáživný, nezábavný.

nesympatický

Nesympatický znamená nepříjemný, nevhodný, odtažitý, neosobní a vyvolávající nepříjemné pocity.

nesnesitelný

Nesnesitelný je to, co je nepřípustné, neúnosné, hrozné, nesnesitelné, neznesitelné.

odpudivý

Odpudivý - odpuzující, odpíravý, odporný; vzbuzující odpor, nechutný.

protichůdný

Protichůdný znamená odlišný, protikladný, opačný.

nesrovnatelný

Nesrovnatelný: velmi odlišný, nedostižný; neporovnatelný, nezaměnitelný.

rozdílný

Rozdílný znamená odlišný nebo se lišící. Jde o slovo, které se používá k popisu věcí, které jsou si podobné, ale mají rozdíly.

Podobná synonyma

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

odporný (hmyz)

Odporný hmyz je hmyz, který je nepříjemný, špinavý nebo odpuzující.

odporující účastník (řízení)

Odporující účastník je osoba, která odmítá být součástí procesu nebo řízení.

odporný člověk

Osoba, která je nezdvořilá a neslušná, nespravedlivá a hrubá, způsobuje odpor a rozčarování.

člověk (odporný)

Lidská bytost, kterou lze charakterizovat jako odpudivou, zlou, neuctivou nebo odpornou.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

být odporný

Být odporný znamená být velmi nevhodný, odporující všem dobrým mravům nebo zásadám.

nepřátelský (postoj)

Nepřátelský postoj je postoj, který se vyznačuje hostilitou, odmítavostí a nevraživostí k něčemu nebo někomu.

odporující si

Odporující si: odlišný, protichůdný; rozdílný v názoru, postoji nebo činu; odporující pravidlům.