Facebook

Protivící se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu protivící se.

Význam: Protivící se znamená odporující, běžně se používá k popisu dvou myšlenek, činů nebo lidí, kteří jsou si navzájem odporující.

nepřátelský

Nepřátelský je protivný, vražedný, nevraživý, nevraživý, nesmiřitelný, odmítavý, nedůvěřivý a nepřátelský.

protivný

Protivný: osoba, která je nepříjemná, otravná a nezdvořilá.

odporující

Odporující je protichůdné, opačné, nezdůvodnitelné.

Podobná synonyma

odporující si

Odporující si znamená kontrastující, protichůdné, nesouhlasící.

odporující účastník (řízení)

Odporující účastník je osoba, která odmítá být součástí procesu nebo řízení.

nepřátelský (postoj)

Nepřátelský postoj je postoj, který se vyznačuje hostilitou, odmítavostí a nevraživostí k něčemu nebo někomu.

být protivný

Být protivný znamená být nevychovaný, drzý, nepříjemný a zlý.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.