Facebook

Odporující - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu odporující.

Význam: Odporující je protichůdné, opačné, nezdůvodnitelné.

nepřátelský

Nepřátelský je protivný, vražedný, nevraživý, nevraživý, nesmiřitelný, odmítavý, nedůvěřivý a nepřátelský.

protivný

Protivný: osoba, která je nepříjemná, otravná a nezdvořilá.

protivící se

Protivící se znamená odporující, běžně se používá k popisu dvou myšlenek, činů nebo lidí, kteří jsou si navzájem odporující.

Podobná synonyma

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

být protivný

Být protivný znamená být nevychovaný, drzý, nepříjemný a zlý.

nepřátelský (postoj)

Nepřátelský postoj je postoj, který se vyznačuje hostilitou, odmítavostí a nevraživostí k něčemu nebo někomu.