Facebook

Nepřátelský - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nepřátelský.

Význam: Nepřátelský je protivný, vražedný, nevraživý, nevraživý, nesmiřitelný, odmítavý, nedůvěřivý a nepřátelský.

nenávistný

Nenávistný: projevující nenávist, nesnášenlivý, odmítavý, nepřátelský, vzteklý, zlobivý.

nevraživý

Nevraživý je to, co je nakloněno nepřátelství, nepříjemnému chování nebo nedostatku laskavosti.

nepříznivý

Nepříznivý = nevýhodný, neblahý, neprospěšný, neúspěšný, nešťastný.

přátelský

Přátelský znamená vlídný, dobře naladěný a otevřený, vytváří trvalou důvěru a vztahy.

zlý

Zlý je nespravedlivý, zákeřný nebo krutý, má záporné nebo destruktivní vlastnosti.

zlobný

Zlobný se odkazuje na lidi, kteří jsou plní negativních emocí a jejichž chování je konfliktní.

antagonistický

Protichůdný, konkurenční, konfliktní; bojovat, stát proti něčemu či někomu.

neantagonistický

Neantagonistický znamená vzájemně se neprotivící, neboť nebojuje proti druhému.

protivný

Protivný: osoba, která je nepříjemná, otravná a nezdvořilá.

odporující

Odporující je protichůdné, opačné, nezdůvodnitelné.

protivící se

Protivící se znamená odporující, běžně se používá k popisu dvou myšlenek, činů nebo lidí, kteří jsou si navzájem odporující.

Podobná synonyma

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

odporující si

Odporující si: odlišný, protichůdný; rozdílný v názoru, postoji nebo činu; odporující pravidlům.

odporující účastník (řízení)

Odporující účastník je osoba, která odmítá být součástí procesu nebo řízení.

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.

být protivný

Být protivný znamená být nevychovaný, drzý, nepříjemný a zlý.

nepříznivý (obchod)

Nepříznivý obchod znamená zhoršení podmínek nebo obchodních vztahů, které mají negativní vliv na obě strany.