Facebook

Prosba - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu prosba.

Význam: Žádost o něco, často o pomoc, úlevu nebo odpuštění.

žádost (pokorná)

Žádost je prosba či vyjádření pokorného očekávání splnění přání.

modlitba

Modlitba je projev lásky a úcty k Bohu, skrze který můžeme projevit svou vděčnost a prosit o pomoc.

Podobná synonyma

žádost

Žádost je proces požádání o něco, co je potřeba nebo žádoucí. Může být podána ústně nebo písemně.

modlitba (ranní a večerní)

Ranní modlitba je prosba o Boží požehnání pro nás a naše činy, večerní modlitba je vděčnost za Boží vedení během dne.

žádost (o nápravu)

Žádost je žádost o nápravu; je to prosba adresovaná osobě nebo instituci o vyřízení určité záležitosti.

zamítnout (žádost)

Odmítnout, neuznat či zrušit žádost.

žádost o vysvětlení

Žádost o vysvětlení je požadavek na podrobnosti nebo informace o něčem, co není jasné.

modlitba (vyznání víry)

Modlitba je vyjádření víry, které může být projeveno v formě úpění, díků či prosby před Bohem.

podat žádost

Žádat o něco nebo o něco požádat; formulovat prosbu, žádost nebo návrh.