Facebook

Prosba - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu prosba.

Význam: Žádost o něco, často o pomoc, úlevu nebo odpuštění.

žádost (pokorná)

Žádost je prosba či vyjádření pokorného očekávání splnění přání.

modlitba

Modlitba je projev lásky a úcty k Bohu, skrze který můžeme projevit svou vděčnost a prosit o pomoc.

Podobná synonyma

žádost (o nápravu)

Žádost je žádost o nápravu; je to prosba adresovaná osobě nebo instituci o vyřízení určité záležitosti.

zamítnout (žádost)

Odmítnout, neuznat či zrušit žádost.

modlitba (ranní a večerní)

Ranní modlitba je prosba o Boží požehnání pro nás a naše činy, večerní modlitba je vděčnost za Boží vedení během dne.

žádost

Žádost je proces žádání či požadování něčeho od někoho jiného.

modlitba (vyznání víry)

Modlitba je vyjádření víry, které může být projeveno v formě úpění, díků či prosby před Bohem.

podat žádost

Žádat o něco nebo o něco požádat; formulovat prosbu, žádost nebo návrh.

žádost o vysvětlení

Žádost o vysvětlení je požadavek na podrobnosti nebo informace o něčem, co není jasné.