Facebook

Zamítnout (žádost) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zamítnout (žádost).

Význam: Odmítnout, neuznat či zrušit žádost.

odříci

Odříci znamená odmítnout, odmítnout či odmítat; jednoduše odmítnout požadavek nebo nabídku.

odepřít (pomoc)

Odepřít: odmítnout něco nebo někoho; odmítnout poskytnout pomoc nebo přízeň.

zavrhnout

Odmítnout, zahodit, ignorovat, zavrhat.

neschválit

Neschválit znamená odmítnout přijmout návrh, nápad či žádost.

neuznat

Neuznat znamená odmítnout, neuznat něco znamená neuznat pravdivost, správnost či oprávněnost daného.

odbýt (nápadníka)

Odbýt: zamítnout, odmítnout nápadníka, nebo se od něj odvrátit.

odmrštit

Odmrštit: odstrčit někoho silou, nebo slovem.

Podobná synonyma

pomoc

Pomoc je vyjádřením solidarity a lidské dobroty vůči někomu, kdo to potřebuje. Může to být materiální pomoc nebo rada, poradenství nebo jen podpora.

pomoc <při čem>

Pomoc je poskytnutí podpory člověku nebo skupině v jejich potřebách.

odříci se

Odříci se je odmítnout, zbavit se čeho nebo se něčeho zříct.

odbýt

Odbýt znamená rychle a účelně vyřešit nebo dokončit nějakou činnost, často bez ohledu na její důsledky.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

odepřít si

Odepřít si znamená odmítnout si něco, co by bylo normálně dostupné nebo příjemné.

odbýt si <co>

Odbýt si něco: získat si něco za úsilí, úspěšně ukončit nebo dosáhnout něčeho.

odříci si

Odříci si znamená odmítnout si něco, co se vám nelíbí nebo s čím nesouhlasíte.

odbýt výuku

Odbýt výuku znamená ukončit ji, zastavit ji.

odmrštit (milenku)

Odmrštit milenku znamená jednoduše ji opustit, ukončit s ní vztah a vzdálit se jí.

odříci si <co>

Odmítnout si něco; přiznat si, že to není potřeba či užitečné.

odepřít si (sousto)

Odepřít si znamená odmítnout si nějakou potěšenou činnost nebo věc, jako je například jídlo.

nepřijmout <co>

Odmítnout, neuznat, nerespektovat nebo odmítnout požadavek nebo návrh.

odmítnout (nápadníka)

Odmítnout znamená jednoznačně odmítat, nebo nevěnovat pozornost něčemu, co bylo navrženo.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odstranit či odmítnout někoho nebo něco. To může být odmítnutí návrhu, názoru nebo žádosti.

odepřít

Odepřít znamená odmítnout či odříct; nedovolit nebo odmítnout přístup k něčemu nebo někomu.

přivolávat (pomoc)

Vyvolávat (požadovanou) pomoc.

odbýt si (trest)

Odbýt si znamená obdržet trest za porušení zákona.

zavolat (pomoc)

Volat o pomoc znamená prosit o pomoc nebo o radu.

odbýt (ve službě)

Odbýt znamená formálně a stručně odmítnout či dokončit nějakou žádost.

odmrštit <co>

Odmrštit: odstranit násilím nebo silou, odvrátit.

neschválit <co>

Odmítnout, zamítnout, nemít souhlas s.