Facebook

Modlitba (vyznání víry) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu modlitba (vyznání víry).

Význam: Modlitba je vyjádření víry, které může být projeveno v formě úpění, díků či prosby před Bohem.

přesvědčení

Přesvědčení je silná víra v něco nebo v někoho. Znamená to mít odvahu a sílu stát si za svými názory.

víra

Víra je náboženská nebo duchovní víra, která se zakládá na víře v určité náboženské učení nebo duchovní principy.

názory

Názory jsou vyjádření nebo přesvědčení o něčem, které může být založeno na přesvědčení nebo zkušenosti.

Podobná synonyma

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

přesvědčení (pevné)

Pevné přesvědčení je pevný názor, který o něčem člověk má a je ochotný se za něj postavit.

pevné přesvědčení

Pevné přesvědčení je silné, trvalé uvědomění si něčeho a pevné víry v to.

mít přesvědčení

Mít přesvědčení znamená věřit, že něco je správné a opírat se o to při svých jednáních.

víra (blouznivá)

Víra je silné přesvědčení, že něco je pravda, i když to nemůže být empiricky dokázáno.

rozrůznit se (názory)

Rozrůznit se znamená mít odlišné názory, změnit smýšlení nebo změnit způsob pohledu na danou věc.