Facebook

Modlitba (vyznání víry) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu modlitba (vyznání víry).

Význam: Modlitba je vyjádření víry, které může být projeveno v formě úpění, díků či prosby před Bohem.

přesvědčení

Přesvědčení je silná víra v něco nebo v někoho. Znamená to mít odvahu a sílu stát si za svými názory.

víra

Víra je náboženská nebo duchovní víra, která se zakládá na víře v určité náboženské učení nebo duchovní principy.

názory

Názory jsou vyjádření nebo přesvědčení o něčem, které může být založeno na přesvědčení nebo zkušenosti.

Podobná synonyma

pevné přesvědčení

Pevné přesvědčení je silné, trvalé uvědomění si něčeho a pevné víry v to.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

rozrůznit se (názory)

Rozrůznit se znamená mít odlišné názory, změnit smýšlení nebo změnit způsob pohledu na danou věc.

mít přesvědčení

Mít přesvědčení znamená věřit, že něco je správné a opírat se o to při svých jednáních.

víra (blouznivá)

Víra je silné přesvědčení, že něco je pravda, i když to nemůže být empiricky dokázáno.

přesvědčení (pevné)

Pevné přesvědčení je pevný názor, který o něčem člověk má a je ochotný se za něj postavit.