Facebook

Modlitba - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu modlitba.

Význam: Modlitba je projev lásky a úcty k Bohu, skrze který můžeme projevit svou vděčnost a prosit o pomoc.

prosba k (Bohu)

Prosba k Bohu je důvěrné modlitba, ve které se člověk obrací na Boha se svými prosbami a díky.

rozhovor s (Bohem)

Rozhovor s Bohem je modlitba nebo meditace, kterou člověk může vést s Bohem.

rouhání

Rouhání je slovní nebo fyzické chování, které zraňuje nebo poškozuje náboženské přesvědčení nebo ctí nějakou osobu nebo instituci.

žádost (pokorná)

Žádost je prosba či vyjádření pokorného očekávání splnění přání.

Podobná synonyma

rozhovor

Diskuse mezi dvěma nebo více osobami, které si vyměňují myšlenky, názory a informace.

zahájit (rozhovor)

Zahájit znamená začít, počítat či provést; v případě rozhovoru znamená zahájit počátek hovoru.

žádost o vysvětlení

Žádost o vysvětlení je požadavek na podrobnosti nebo informace o něčem, co není jasné.

obracet se k (Bohu)

Obrátit se k Bohu znamená modlit se, přivolávat jeho milost, být více vědom jeho přítomnosti a vyhledávat jeho pomoc a radu.

žádost

Žádost je proces žádání či požadování něčeho od někoho jiného.

žádost (o nápravu)

Žádost je žádost o nápravu; je to prosba adresovaná osobě nebo instituci o vyřízení určité záležitosti.

obětovat <koho> (Bohu)

Přinést/oddat Božímu kultu něco, co má pro nás osobní hodnotu.

opakovat (rozhovor)

Opakovat znamená opakovat informace, myšlenky nebo činy; zopakovat později nebo často.

nápoj bohů

Nápoj bohů je název pro starověké božské nápoje, které byly podávány bohům v antickém Řecku a Římě.

zasvěcovat <koho> Bohu

Zasvěcovat se doporučuje jako osobní volba, aby člověk mohl ve svém životě přijímat Boží milost a pomoc.

ukázaný (Bohem)

Ukázaný - vyjádření Boží vůle a pravost, jíž člověk může věřit.

zamítnout (žádost)

Odmítnout, neuznat či zrušit žádost.

darovat (Bohu)

Přinést něco, co je věnováno nebo dáno jako dar Bohu.

zaznamenat (rozhovor)

Zaznamenat znamená uchovat si informace, např. rozhovor, do dokumentu či souboru.