Facebook

Vynutit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu vynutit <co>.

Význam: Vynutit = donutit, násilím vymoci.

prosadit

Prosadit znamená dosáhnout požadovaného cíle, obvykle přes odpor a překážky.

Podobná synonyma

prosadit se

Uspět, dosáhnout úspěchu, realizovat se, dosáhnout cíle, dosáhnout vrcholu.

prosadit se <v čem>

Prosadit se znamená uspět nebo dosáhnout úspěchu ve všech oblastech činností.

prosadit <co>

Prosadit: dosáhnout, aby se něco uskutečnilo; prosazovat, aby se něčí představy staly skutečností.