Facebook

Dutá míra - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dutá míra.

Význam: Dutá míra je nádoba s konstantním objemem, která se používá k měření tekutin.

měřidlo

Měřidlo je přístroj nebo zařízení, které se používá k měření velikostí, například délky, objemu, hmotnosti, síly nebo napětí.

kalibr

Měření a nastavení velikosti, tvaru či funkce předmětu tak, aby splňoval požadavky nebo specifikace.

Podobná synonyma

kalibr (střely)

Kalibrace je proces měření a nastavení střelby, aby se zajistilo, že střela dosáhne cíle s co nejvyšší přesností.