Facebook

Délková míra - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu délková míra.

Význam: Délková míra je fyzikální jednotka, která se používá k měření délek, vzdáleností a velikostí.

měřítko (krejčovské)

Měřítko je základním krejčovským nástrojem pro měření postav a přizpůsobení oblečení jejich velikosti.

přísný člověk

Člověk, který je přísný, je ten, který je přísný ve svých postojích, zásadách a ve výchově. Je striktní a požaduje dodržování pravidel.

energický člověk

Energický člověk je dynamický, silný, cílevědomý a odhodlaný, který se snaží dosáhnout svých cílů.

Podobná synonyma

přísný

Přísný: přesný, tvrdý a neúprosný, požadující striktní dodržování.

podezřelý člověk

Osoba, která se zdá být podezřelá, je někdo, koho lze podezírat o spáchání nezákonného činu.

který člověk

Člověk je tvor s unikátní schopností myšlení a citů, který je schopen se vyvíjet, přizpůsobovat se, komunikovat a vytvářet kulturu.

člověk

Člověk je bytost, která je schopná se učit, cítit, myslet a komunikovat, je to tvor s vyvinutými schopnostmi pro společnost.

energicky

Energicky se vyjadřuje silou, rychlostí, odhodláním a odhodláním. To znamená, že se jedná o vytrvalé, odhodlané, pevné a odhodlané jednání.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

bezohledný člověk

Člověk, který nedbá o druhé, nezohledňuje názory a potřeby ostatních a jedná pouze ve svůj prospěch.

zakřiknutý (člověk)

Osoba zakřiknutá je ta, která se bojí sdělit svůj názor nebo svou myšlenku - ztrácí schopnost mluvit, je tichá.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

svobodný člověk

Osoba, která je volná od jakéhokoli druhu otroctví nebo závislosti a má právo volně rozhodovat.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

lstivý (člověk)

Lstivý člověk je takový, který se snaží vyhnout se přímým problémům pomocí složitých, obratných a někdy i nečestných postupů.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk, který je fyzicky a/nebo psychicky oslabený a přesto se snaží vypořádat se se svým životem.

nedbalý člověk

Člověk, který je nedbalý, je nepozorný, pohodlný a nezodpovědný a často se neúčastní.

dobrácký (člověk)

Lidé s dobráckou povahou jsou přátelští, vlídní a něžní. Mají sklon loajálně pomáhat ostatním a jsou ochotni obětovat část svého času, úsilí nebo peněz pro dobro druhých.

neúnavný člověk

Neúnavný člověk je někdo, kdo je plný energie a vůle a je schopen pracovat bez vyčerpání.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

měřítko

Měřítko je soustava míry, která se používá k měření velikosti nebo vzdálenosti.

energický

Energický = síla, odhodlání a odvaha při jednání a učinění rozhodnutí.

panovačný člověk

Člověk, který je autoritativní, tvrdohlavý a dominantní v jeho postoji.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

prázdný člověk

Prázdný člověk je jedinec, který nemá smysl pro sebeúctu ani pro hodnotu vlastního života. Je to člověk, který nemá žádný směr.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je osoba, která má mentální poruchu nebo se projevuje abnormálním chováním.