Facebook

Kvadratický (míra) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu kvadratický (míra).

Význam: Kvadratická míra je matematický pojem označující druhou mocninu. Slouží k popsání vztahů mezi veličinami.

celkový

Celkový význam je označení celého souboru, který se skládá z celého souboru jednotlivých částí.

úhrnný

Úhrnný se obecně používá jako synonymum pro celkový nebo souhrnný. Označuje seznam nebo součet všech součástí nebo položek.

Podobná synonyma

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

tělesný stav (celkový)

Tělesný stav znamená celkový zdravotní stav člověka, včetně fyzického, psychického a sociálního zdraví.