Facebook

Případ - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu případ.

Význam: Případ je situace nebo problém, který vyžaduje zvláštní pozornost nebo zkoumání.

vzor

Vzor je příklad, model nebo standard, který má být následován.

exemplář

Exemplář je vzorový exemplář, příklad nebo kopie knihy, dokumentu, obrazu nebo jiného materiálu.

ukázka

Ukázka je názorný příklad, vzorek či demonstrace něčeho, co je chápáno jako obecný princip.

doklad

Doklad je listina, která doloží nějakou skutečnost či událost. Může být také použita jako důkaz pro potvrzení nebo popření něčeho.

úloha

Úloha je činnost, kterou je třeba splnit nebo vyřešit. Může být fyzická, intelektuální, finanční nebo jiná.

problém

Problém je situace, při které nelze dosáhnout požadovaného výsledku, nebo je třeba najít řešení.

Podobná synonyma

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.

neřešitelný (problém)

Problém, který nelze vyřešit; jehořešení představuje nadlidský úkol.

doklad (písemný)

Písemný doklad je oficiální dokument sloužící jako důkaz nebo potvrzení určitého skutku, smlouvy nebo transakce.

analyzovat (problém)

Analyzovat znamená podrobně studovat a zkoumat problém, aby byl správně pochopen a byla nalezena vhodná řešení.

vzor (první)

Vzor je výsledek srovnání s něčím nebo něčím, co se používá jako příklad pro porovnání nebo návrh.

odsunout (problém)

Odsunutí je proces přesídlení velké skupiny lidí z jejich domovské země, obvykle vynucenou vládou.

uznávaný (vzor)

Uznávaný znamená oceňovaný, uznávaný nebo ctěný, jako výraz úcty či respektu.

nadhodit (problém)

Nadhodit znamená představit nápad, myšlenku, návrh nebo problém, který může být debatován.

úloha (divadelní)

Role ve hře; herec/herečka, který/á má specifické charakteristiky a úkoly, které je třeba zahrát.

stát se aktuálním (problém)

Stát se aktuálním znamená aktualizovat téma a přizpůsobit se současným okolnostem.

rozřešit (problém)

Rozřešit: vyřešit, udělat řešení, nalézt správnou cestu.

vidět <v kom> (vzor)

Vidět (v kom): pozorovat, vnímat něčí přítomnost, vyjádřit pochopení k člověku nebo situaci.

exemplář (knihy)

Exemplář knihy je kopie knihy, která je vydána v omezeném počtu jako originál.

zvolit si (za vzor)

Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

písemný doklad (o platbě)

Písemný doklad je dokument potvrzující provedenou platbu.

přidat (jako doklad)

Přidat znamená připojit nějakou informaci, doklad nebo jiný materiál k existujícímu souboru.

ukázka <čeho>

Ukázka je vzorek či příklad určitého druhu, např. produktu, procesu nebo schopnosti, který je použit pro demonstrování či zkoušení.

nerozřešený (problém)

Neřešený problém nebo otázka, která zůstává nezodpovězená nebo nevyřešená.

vyřešit (problém)

Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

vzor (skloňovací)

Vzor je příklad, ideál, stav či jednání, který může být napodobován, například ve formě vzoru přístupu, vzoru chování atd.

jediný exemplář

Jediný exemplář: jedinečný originál, např. knihy, uměleckého díla nebo dokumentu.