Facebook

Prima^1 - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu prima^1.

Význam: Prima je slovo italského původu, které znamená skvěle, úžasně, skvělé.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

první třída (gymnázia)

První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.

Podobná synonyma

první pěvkyně

První pěvkyně je umělec, který se specializuje na výkon zpěvu na veřejnosti nebo v hudebním nahrávacím studiu.

stupeň jistoty soudu

Stupeň jistoty soudu je míra jistoty, s jakou soud výsledek spravedlivého procesu přijímá.

třída

Třída je skupina studentů, kteří společně studují ve stejné třídě a mají stejného učitele.

stupeň

Stupeň je úroveň nebo stupínek, část celku, která je často měřena různými skalami. Může být použit k měření úrovně nebo stupně vývoje, schopnosti nebo úrovně znalostí.

rychlostní stupeň

Rychlostní stupeň je měřítko pro vyjádření rychlosti, které se používá pro různé druhy dopravy.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

první

První: prvotní, nejdříve, předcházející všemu jinému, v hierarchickém pořadí první.

souběžná třída

Souběžná třída je skupina studentů, kteří společně studují stejný předmět, ale mají odlišný tematický zaměření.

první obratel (krční)

První obratel, také známý jako krční obratel, je první z obratlů v páteři, která je umístěna mezi krčním a hrudním obratlem.

dělnická třída

Dělnická třída označuje sociální skupinu lidí, kteří mají nízké příjmy z manuální práce a jsou závislí na práci ve výrobě.

první cena

První cena je nejvyšší ocenění, které může být uděleno v soutěži nebo veřejném hlasování.

stupeň (vývoje)

Stupeň je fáze vývoje nebo progresu něčeho, která je oddělena od jiných fází.

být první

Být první znamená mít přednost, být nejlepší, mít vůdčí roli a být uznáván.

stupeň rychlosti

Stupeň rychlosti je míra, jakou se něco pohybuje, vyjadřuje se obvykle v jednotkách událostí za jednotku času.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

první známka

První známka je obecný výraz pro nejprve zaznamenanou a nejstarší formu právní kontrakce. Označuje první doklad o uzavření kontraktu, smlouvy či jiné právní dohody.