Facebook

Prima^1 - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu prima^1.

Význam: Prima je slovo italského původu, které znamená skvěle, úžasně, skvělé.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

první třída (gymnázia)

První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.

Podobná synonyma

stupeň rychlosti

Stupeň rychlosti je míra, jakou se něco pohybuje, vyjadřuje se obvykle v jednotkách událostí za jednotku času.

souběžná třída

Souběžná třída je skupina studentů, kteří společně studují stejný předmět, ale mají odlišný tematický zaměření.

třída

Třída je skupina lidí s podobným postavením a postavením ve společnosti, kteří mají stejný přístup k vzdělání, práci, majetku a životnímu stylu.

stupeň

Stupeň je úroveň čehokoliv, jako stupeň složitosti, úspěchu nebo vývoje. Označuje stupňovitou hierarchii různých úrovní.

dělnická třída

Dělnická třída označuje sociální skupinu lidí, kteří mají nízké příjmy z manuální práce a jsou závislí na práci ve výrobě.

rychlostní stupeň

Rychlostní stupeň je měřítko pro vyjádření rychlosti, které se používá pro různé druhy dopravy.

stupeň jistoty soudu

Stupeň jistoty soudu je míra jistoty, s jakou soud výsledek spravedlivého procesu přijímá.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

první

První je nejdůležitější, nejstarší nebo nejvíce oceňovaný člen určité skupiny nebo série.

první známka

První známka je obecný výraz pro nejprve zaznamenanou a nejstarší formu právní kontrakce. Označuje první doklad o uzavření kontraktu, smlouvy či jiné právní dohody.

třetí stupeň (u adjektiv)

Třetí stupeň je stupeň intenzity, který je ještě vyšší než stupeň druhý. Označuje největší míru, význam nebo sílu.

první hlas

První hlas je jediný nejhlasitější a nejvýraznější hlas v hudebním kontextu, obvykle používaný k vytvoření melodie a rytmu.

být první

Být první znamená mít přednost, být nejlepší, mít vůdčí roli a být uznáván.

klasifikační stupeň

Klasifikační stupeň je určení úrovně odpovídající stanoveným kritériím, které odráží hodnotu nebo úroveň čehokoliv.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

první pěvkyně

První pěvkyně je umělec, který se specializuje na výkon zpěvu na veřejnosti nebo v hudebním nahrávacím studiu.