Facebook

Přiléhavý - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přiléhavý.

Význam: Přiléhavý se používá pro popis něčeho, co je dokonale vyhovující nebo souhlasící s danou situací nebo okolnostmi.

výstižný

Výstižný: Přesně vyjadřující myšlenku, krátký a jasný, srozumitelný.

případný

Možný, schopný být způsoben nebo získán; potenciální; možná.

přiměřený

Přiměřený znamená vhodný nebo vyhovující, odpovídající kontextu nebo okolnostem.

trefný

Trefný je výraz, který označuje něco, co je vhodné, výstižné, přesné a věcné.

přiléhající

Přiléhající znamená přímo přilehlý, přísně přiměřený nebo blízký.

padnoucí

Padnoucí je přídavné jméno související se střihem oděvu, který se přizpůsobí postavě a dobře padne.

těsný

Těsný znamená přísný, pevný, úzký nebo stlačený. Označuje také úzké vazby mezi lidmi, veřejností nebo vztahy.

Podobná synonyma

špatně padnoucí (oblek)

Špatně padnoucí oblek je oděv, který není vhodně střižený a nepadne postavě správně.

výstižný (výraz)

Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.