Facebook

Rozkládat se (pole) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu rozkládat se (pole).

Význam: Rozkládat se znamená rozdělit se na menší části; roztroušené po ploše.

táhnout se

Táhnout se znamená jít nebo být v pohybu směrem k něčemu, buď s úsilím nebo bez něj.

prostírat se

Prostírat se znamená přizpůsobit své chování a projevy okolnímu prostředí a lidem, s nimiž se setkáváme.

Podobná synonyma

táhnout <co>

Táhnout: vyvinout úsilí, aby se dosáhlo požadovaného cíle; přenášet, táhnout něco s sebou.

prostírat se (město)

Prostírat se město znamená urbanizovat oblast, aby byla připravena na výstavbu budov a infrastruktury.

táhnout

Táhnout znamená přemísťovat něco nebo někoho silou, například osobu nebo předmět. Také se může odkazovat na to, že něco přitahuje pozornost.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

táhnout se (kouř)

Táhnout se (kouř): dýchání kouře z tabákového produktu, např. cigarety, a následné vyfukování do vzduchu.

prostírat

Prostírat znamená odklízet a uklízet, obvykle pomocí hadříku a čistících prostředků.

táhnout (vojsko)

Vést vojsku, posouvat se směrem k cíli, odvádět vojsko na bojiště.

táhnout (oknem)

Táhnout znamená použít sílu, aby se přesunula věc nebo osoba. Může se také použít k označení procesu, při kterém se předmět nebo části předmětu posouvají po povrchu.