Facebook

Přesný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu přesný.

Význam: Přesný: opravdu přesný, bezchybný; náležitě přesný, točný, přísný, příkré.

výstižný (výraz)

Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.

výrazný

Výrazný je označení pro něco, co je velmi zřetelné, zřejmé, silné nebo intenzivní.

vyhraněný

Vyhraněný znamená jasně určený, jasně vyjádřený, jednoznačný.

vágní

Nejasný, neurčitý, zmatený; nesouvislý, mlhavý; nespecifický, neurčitý; obecný, neúplný.

správný

Správný: přesný, odpovídající pravidlům, správného chování, zákonům nebo normám.

precizní

Precizní se dá popsat jako velmi přesné, detailní a dokonalé.

korektní

Správný, v souladu s pravidly a dobrými mravy, vhodný a vkusný.

exaktní

Přesný, přísně definovaný, dokonale precizní, bezchybný a nezávislý.

spolehlivý

Spolehlivý = důvěryhodný, zodpovědný, spolehlivý; člověk nebo věc, na kterou se můžete ve všech ohledech spolehnout.

dochvilný

Dochvilný znamená včasný, přesný, spolehlivý a dbající na čas.

Podobná synonyma

výstižný

Výstižný: vyjadřující věc jasně, stručně a přesně.

výraz

Výraz je slovo, fráze nebo věta, která má konkrétní význam a vyjadřuje myšlenku nebo představu.

jedinec (výrazný)

Jedinec je pojem označující jednotlivou osobu, zvlášť jedinečnou a výjimečnou.

odborný výraz

Dotazovaný pojem se odkazuje na slovo nebo výraz, který je obecně používán v určitém odvětví nebo oboru.

ukázat se jako (spolehlivý)

Být spolehlivý, důvěryhodný a dodržovat své sliby.

výraz (tváře)

Výraz je vyjádření emocí, myšlenek a názorů, které se projevují změnami v obličeji.

spojovací výraz

Spojovací výraz je slovo nebo fráze, která používáme k propojení dvou vět, částí věty, slov nebo myšlenek.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

opisovat (výraz)

Popisovat znamená popsat vlastnosti, podrobnosti nebo charakteristiky něčeho.

hanlivý výraz

Hanlivý výraz je urážlivý nebo vulgární slovo či výraz, který je používán k osobnímu napadání nebo urážce.