Facebook

Přesný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu přesný.

Význam: Přesný: opravdu přesný, bezchybný; náležitě přesný, točný, přísný, příkré.

výstižný (výraz)

Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.

výrazný

Výrazný je označení pro něco, co je velmi zřetelné, zřejmé, silné nebo intenzivní.

vyhraněný

Vyhraněný znamená jasně určený, jasně vyjádřený, jednoznačný.

vágní

Nejasný, neurčitý, zmatený; nesouvislý, mlhavý; nespecifický, neurčitý; obecný, neúplný.

správný

Správný: přesný, odpovídající pravidlům, správného chování, zákonům nebo normám.

precizní

Precizní se dá popsat jako velmi přesné, detailní a dokonalé.

korektní

Správný, v souladu s pravidly a dobrými mravy, vhodný a vkusný.

exaktní

Přesný, přísně definovaný, dokonale precizní, bezchybný a nezávislý.

spolehlivý

Spolehlivý = důvěryhodný, zodpovědný, spolehlivý; člověk nebo věc, na kterou se můžete ve všech ohledech spolehnout.

dochvilný

Dochvilný znamená včasný, přesný, spolehlivý a dbající na čas.

Podobná synonyma

výstižný

Výstižný znamená jasný a stručný, dobře vyjadřující myšlenky nebo ideje.

výraz

Výraz je slovo nebo fráze, které jsou používány k popisu nějakého konceptu, myšlenky nebo pocity.

opisovat (výraz)

Popisovat znamená popsat vlastnosti, podrobnosti nebo charakteristiky něčeho.

ukázat se jako (spolehlivý)

Být spolehlivý, důvěryhodný a dodržovat své sliby.

výraz (tváře)

Výraz je vyjádření emocí, myšlenek a názorů, které se projevují změnami v obličeji.

spojovací výraz

Spojovací výraz je slovo nebo fráze, která používáme k propojení dvou vět, částí věty, slov nebo myšlenek.

odborný výraz

Dotazovaný pojem se odkazuje na slovo nebo výraz, který je obecně používán v určitém odvětví nebo oboru.

hanlivý výraz

Hanlivý výraz je urážlivý nebo vulgární slovo či výraz, který je používán k osobnímu napadání nebo urážce.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

jedinec (výrazný)

Jedinec je pojem označující jednotlivou osobu, zvlášť jedinečnou a výjimečnou.