Facebook

Správný (víra) - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu správný (víra).

Význam: Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

jsoucí po pravici

Druhý; další, následující po prvním.

levý

Levý je přídavné jméno, které označuje vztah k straně, pohybu nebo orientaci. Může označovat směr, který je na levé straně, směr od směru hodinových ručiček nebo stranu těla, která je blíže levé straně.

opravdový (přítel)

Autentický, upřímný, oddaný a loajální přítel, který vám bude vždy věrný.

skutečný

Skutečný znamená opravdový, pravdivý nebo reálný; existující ve skutečnosti.

vlastní

Vlastní je to, co je člověku osobní, jeho vlastnictví. Je to jeho majetek, jeho práva, jeho kultura a jeho zkušenosti.

úplný

Úplný znamená úplnou, kompletní nebo kompletní, bez nedostatků nebo chyb.

dokonalý

Dokonalý je úplný, nedostatečný, bezchybný, bez vad, vyhovující svému účelu a ideálu.

náležitý

Náležitý se obvykle používá pro vyjádření povinnosti nebo přiměřenosti; může znamenat dostatečný, adekvátní nebo vhodný.

vhodný

Vhodný je to, co je v souladu s danou situací, potřebou či cílem.

patřičný

Patřičný: odpovídající, správný, vhodný, přiměřený; v souladu s okolnostmi, podmínkami.

nepravý

Nepravý je opakem pravého; označuje nesprávnost, nedostatečnost, nespravedlnost nebo nepodloženost.

ryzí (cit)

Ryzí je čistý, nezkreslený, nefalšovaný. Je to pravdivý, nezkreslený, upřímný a čestný.

původní

Původní: počátek, zdroj nebo původ něčeho.

originální

Originální je jedinečný, není to kopie či odvozené od něčeho jiného.

autentický

Autentický znamená pravý, opravdový a autentický; skutečný a nefalšovaný.

správný

Správný je to, co je v souladu s pravidly, zákony nebo postupy, co je správné, korektní, přesné nebo vhodné.

falešný

Falešný: neautentický, fiktivní, nepravdivý.

pravicový (politik)

Pravicový politik je politik, který zastává konzervativní politické názory, jako je podpora právního státu, průmyslového kapitalismu a tradičních hodnot.

konzervativní

Konzervativní znamená přístup, který se snaží zachovat tradice a zabránit změnám.

levicový

Levicový se rozumí politické smýšlení zaměřené na sociální spravedlnost, rovnost a ochranu práv odkázaných.

Podobná synonyma

ryzí

Ryzí znamená čistý, nezkažený, nedotčený nebo nezáměněný.

původní typ

Původní typ je prvotní nebo základní forma nebo typ, který má být napodoben nebo zlepšen.

přítel

Přítel je člověk, se kterým se můžete spolehnout, který vás podporuje a s kterým sdílíte přátelství, důvěru a lásku.

opravdový

Opravdový znamená autentický, upřímný, skutečný, autentický a pravdivý.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

jsoucí

Současný, běžící; stav, situace.

vlastní podobizna

Vlastní podobizna je umělecké dílo, které zobrazuje osobu nebo skupinu lidí, obvykle vytvářené jedním umělcem.

politik

Politik je obor činností, který se zabývá tvorbou a prosazováním zákonů a politik, aby byly uspokojeny potřeby společnosti.

drahý (přítel)

Drahý (přítel) je výraz pro někoho, koho si vážíte, o kom víte, že vám bude vždy věrný a bude vám oporou.

jsoucí v chodu

Běžící, probíhající, aktivní, funkční, provozní.

původní znění

Původní znění: Původní stav nebo podoba něčeho. Shrnutí: Původní stav, nebo podoba něčeho před změnou.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.

jsoucí vpředu

Přední: První, nejdříve se objevující; jako první v pořadí.

ideál (falešný)

Ideál je ideální stav, nedosažitelný, falešný pohled na skutečnost.

falešný (hudba)

Falešný je hudební termín pro hraní na nástroj nebo zpívání noty na špatném místě během hudebního tónu.

konzervativní člověk

Konzervativní člověk je ten, kdo preferuje tradiční hodnoty a postoje, konzervuje staré zvyky a je skeptický ke změnám.

jsoucí vlevo

Být: existovat, trvat, existovat ve fyzické podobě, být součástí.