Facebook

Správný (víra) - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu správný (víra).

Význam: Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

jsoucí po pravici

Druhý; další, následující po prvním.

levý

Levý je přídavné jméno, které označuje vztah k straně, pohybu nebo orientaci. Může označovat směr, který je na levé straně, směr od směru hodinových ručiček nebo stranu těla, která je blíže levé straně.

opravdový (přítel)

Autentický, upřímný, oddaný a loajální přítel, který vám bude vždy věrný.

skutečný

Skutečný znamená opravdový, pravdivý nebo reálný; existující ve skutečnosti.

vlastní

Vlastní je to, co je člověku osobní, jeho vlastnictví. Je to jeho majetek, jeho práva, jeho kultura a jeho zkušenosti.

úplný

Úplný znamená úplnou, kompletní nebo kompletní, bez nedostatků nebo chyb.

dokonalý

Dokonalý je úplný, nedostatečný, bezchybný, bez vad, vyhovující svému účelu a ideálu.

náležitý

Náležitý se obvykle používá pro vyjádření povinnosti nebo přiměřenosti; může znamenat dostatečný, adekvátní nebo vhodný.

vhodný

Vhodný je to, co je v souladu s danou situací, potřebou či cílem.

patřičný

Patřičný: odpovídající, správný, vhodný, přiměřený; v souladu s okolnostmi, podmínkami.

nepravý

Nepravý je opakem pravého; označuje nesprávnost, nedostatečnost, nespravedlnost nebo nepodloženost.

ryzí (cit)

Ryzí je čistý, nezkreslený, nefalšovaný. Je to pravdivý, nezkreslený, upřímný a čestný.

původní

Původní: počátek, zdroj nebo původ něčeho.

originální

Originální je jedinečný, není to kopie či odvozené od něčeho jiného.

autentický

Autentický znamená pravý, opravdový a autentický; skutečný a nefalšovaný.

správný

Správný je to, co je v souladu s pravidly, zákony nebo postupy, co je správné, korektní, přesné nebo vhodné.

falešný

Falešný: neautentický, fiktivní, nepravdivý.

pravicový (politik)

Pravicový politik je politik, který zastává konzervativní politické názory, jako je podpora právního státu, průmyslového kapitalismu a tradičních hodnot.

konzervativní

Konzervativní znamená přístup, který se snaží zachovat tradice a zabránit změnám.

levicový

Levicový se rozumí politické smýšlení zaměřené na sociální spravedlnost, rovnost a ochranu práv odkázaných.

Podobná synonyma

jsoucí vlevo

Být: existovat, trvat, existovat ve fyzické podobě, být součástí.

přítel

Přítel je osoba, se kterou sdílíme osobní vztah plný důvěry, pochopení, podpory a lásky.

ideál (falešný)

Ideál je ideální stav, nedosažitelný, falešný pohled na skutečnost.

úplatný (politik)

Úplatný politik je politik, který pracuje pouze za osobní zisk nebo jiné osobní výhody.

vlastní jméno

Vlastní jméno je jméno, které dostalo osobě, která se narodila, a je unikátní pro každou osobu.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

ryzí

Ryzí znamená čistý, nezkažený, nedotčený nebo nezáměněný.

opravdový

Opravdový znamená upřímný, autentický a pravdivý.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

podbízivý politik

Podbízivý politik je osoba, která se snaží získat podporu nebo přízeň lidí prostřednictvím náklonnosti, lichotek nebo ústupků.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

původní typ

Původní typ je prvotní nebo základní forma nebo typ, který má být napodoben nebo zlepšen.

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.

vlastní podobizna

Vlastní podobizna je umělecké dílo, které zobrazuje osobu nebo skupinu lidí, obvykle vytvářené jedním umělcem.

populární (politik)

Populární politik je politik, který je obecně ceněn a oblíben a má silnou podporu veřejnosti.

jsoucí v chodu

Běžící, probíhající, aktivní, funkční, provozní.

původní znění

Původní znění: Původní stav nebo podoba něčeho. Shrnutí: Původní stav, nebo podoba něčeho před změnou.

politik

Politik je obor činností, který se zabývá tvorbou a prosazováním zákonů a politik, aby byly uspokojeny potřeby společnosti.

být vhodný

Být vhodný znamená odpovídat požadavkům nebo být vhodný pro danou situaci.