Facebook

Vágní - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vágní.

Význam: Nejasný, neurčitý, zmatený; nesouvislý, mlhavý; nespecifický, neurčitý; obecný, neúplný.

výstižný (výraz)

Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.

výrazný

Výrazný je označení pro něco, co je velmi zřetelné, zřejmé, silné nebo intenzivní.

vyhraněný

Vyhraněný znamená jasně určený, jasně vyjádřený, jednoznačný.

přesný

Přesný: opravdu přesný, bezchybný; náležitě přesný, točný, přísný, příkré.

neurčitý

Neurčitý je to, co není jasně a jednoznačně definováno; má nejasný, neostrý nebo neurčitý charakter.

nepřesný

Nepřesný: neodpovídající skutečnosti, nepresný, nesprávný nebo neúplný.

nedefinovaný

Nedefinovaný je pojem označující to, co není vymezeno nebo zjištěno.

rozplizlý

Rozplizlý označuje stav zhroutení, zlomení nebo roztržení.

Podobná synonyma

přesný (znění)

Přesný znamená správný, jasný a bezchybný, důkladně a přesně provedený.

výraz

Výraz je slovní spojení, které vyjadřuje názor, myšlenku či obrazné sdělení.

odborný výraz

Dotazovaný pojem se odkazuje na slovo nebo výraz, který je obecně používán v určitém odvětví nebo oboru.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

výstižný

Výstižný: vyjadřující věc jasně, stručně a přesně.

popis (přesný)

Popis je vyprávění nebo analytické vyjádření čehokoli, od vzhledu osoby až po vlastnosti produktu.

výraz (tváře)

Výraz je vyjádření emocí, myšlenek a názorů, které se projevují změnami v obličeji.

jedinec (výrazný)

Jedinec je pojem označující jednotlivou osobu, zvlášť jedinečnou a výjimečnou.

opisovat (výraz)

Popisovat znamená popsat vlastnosti, podrobnosti nebo charakteristiky něčeho.