Facebook

Vágní - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vágní.

Význam: Nejasný, neurčitý, zmatený; nesouvislý, mlhavý; nespecifický, neurčitý; obecný, neúplný.

výstižný (výraz)

Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.

výrazný

Výrazný je označení pro něco, co je velmi zřetelné, zřejmé, silné nebo intenzivní.

vyhraněný

Vyhraněný znamená jasně určený, jasně vyjádřený, jednoznačný.

přesný

Přesný: opravdu přesný, bezchybný; náležitě přesný, točný, přísný, příkré.

neurčitý

Neurčitý je to, co není jasně a jednoznačně definováno; má nejasný, neostrý nebo neurčitý charakter.

nepřesný

Nepřesný: neodpovídající skutečnosti, nepresný, nesprávný nebo neúplný.

nedefinovaný

Nedefinovaný je pojem označující to, co není vymezeno nebo zjištěno.

rozplizlý

Rozplizlý označuje stav zhroutení, zlomení nebo roztržení.

Podobná synonyma

výstižný

Výstižný - obsahující jasnou a přesnou informaci, která vyjadřuje událost, myšlenku nebo pocity.

výraz (tváře)

Výraz je vyjádření emocí, myšlenek a názorů, které se projevují změnami v obličeji.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

výraz

Výraz je slovo, fráze nebo obraz, který používáme pro vyjádření nějaké myšlenky, názoru nebo pocitu.

popis (přesný)

Popis je vyprávění nebo analytické vyjádření čehokoli, od vzhledu osoby až po vlastnosti produktu.

přesný (znění)

Přesný znamená správný, jasný a bezchybný, důkladně a přesně provedený.

opisovat (výraz)

Popisovat znamená popsat vlastnosti, podrobnosti nebo charakteristiky něčeho.

hanlivý výraz

Hanlivý výraz je urážlivý nebo vulgární slovo či výraz, který je používán k osobnímu napadání nebo urážce.

odborný výraz

Dotazovaný pojem se odkazuje na slovo nebo výraz, který je obecně používán v určitém odvětví nebo oboru.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

spojovací výraz

Spojovací výraz je slovo nebo fráze, která používáme k propojení dvou vět, částí věty, slov nebo myšlenek.