Facebook

Přenést - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu přenést.

Význam: Význam slova přenést znamená přesunout, přemístit, přepravit nebo převést něco nebo někoho na jiné místo. To může být fyzické nebo abstraktní.

přemístit (továrnu)

Přemístit znamená přesunout továrnu z jednoho místa na jiné. Cílem je často zlepšit účinnost, snížit náklady nebo získat lepší přístup k dostupnosti surovin.

přesunout

Význam slova "přesunout" je přenést něco z jednoho místa na jiné. Slovo může být použito pro fyzické přesunutí osob, předmětů nebo nápadů, nebo pro přesunutí pozornosti z jedné věci na druhou.

transferovat

Transferovat znamená přenést něco nebo někoho z jednoho místa do druhého, nebo převést určitou částku peněz nebo jinou hodnotu z jedné osoby nebo instituce do druhé.

transponovat

Transponovat je proces přemístění nebo převedení něčeho na jinou úroveň nebo formu; často se používá pro přesunutí hudebních nebo matematických dat do nového uspořádání.

propašovat (zboží)

Propašovat znamená převážet zboží do jiné země nebo oblasti ilegálně, často s cílem obejít platné celní a právní předpisy.

dopravit (tajně)

Dopravit znamená převést něco z místa na místo, obvykle nenápadně a tajně.

převést (práva)

Převést znamená předat nebo přenést něčí práva na jinou osobu nebo organizaci. To může zahrnovat práva k majetku, právo na nárok nebo práva k něčemu jako je patent.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

aplikovat <co na co>

Aplikovat znamená používat v praxi - například použít nějaké řešení nebo postup k dosažení cíle.

transponovat <co kam>

Transponovat znamená přenést nebo přesunout něco z jednoho místa na jiné. Je to obecné slovo, které se používá v matematice, hudbě, informatice a dalších oborech.

Podobná synonyma

ztrpčovat <co komu>

Ztrpčovat je činit něco, co komplikuje život druhé osobě.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se znamená pokusit se oslnit někoho kolem sebe, aby vám udělil nějakou pozornost.

naliskat <komu>

Naliskat znamená někoho fyzicky napadnout nebo někomu ublížit.

dopravit <co> (tlačením)

Dopravit znamená doručit (přepravit) na požadované místo.

způsobit újmu <komu>

Uškodit někomu; způsobit mu škodu, újmu či strádat.

vzít zbraň <komu>

Převzít kontrolu nad zbraní a předat ji někomu jinému.

uchýlit se <ke komu s čím>

Uchýlit se je obrátit se se žádostí o pomoc nebo útočiště k někomu.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

namlouvat <co komu>

Vyjednávat; prosazovat názor nebo požadavek, aby na něj druhá strana kývla.

půjčit <komu>

Půjčit znamená poskytnout mu nějaký věcný majetek nebo služby na dobu určitou, které se musí po uplynutí této doby vrátit.

vypravovat <co komu>

Vypravovat znamená rámci ústní komunikace vyprávět něco druhé osobě.

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

učarovat <komu>

Učarovat znamená přitahovat jeho pozornost a vyvolat u něho silné příznivé emoce.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

nadávat <komu>

Nadávat znamená používat urážlivá slova k obvinění či kritice dané osoby.

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat nějakou informaci ostatním lidem.

znít <komu> (v uších)

Být slyšen jako zvuk, zaznít v uších.

vysázet <komu> (na zadek)

Plácnout/uhodit někoho.

nařídit <co komu>

Nařídit komu něco: přikázat někomu, aby udělal něco, co je po něm požadováno.

dávat <co komu>

Dávat: předávat něčemu nebo někomu něco, přednostně jako dar nebo platbu.

převést hovor (jinam)

Přesunout rozhovor (jinam) - např. na jiné místo, místnost, telefonní číslo, atd.

dát zprávu <komu>

Předat informaci nebo sdělení někomu.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.

zboží

Zboží je obecný termín používaný pro označení statků, které jsou určeny k prodeji nebo dlouhodobému užívání.

ulehčovat <co komu>

Ulehčovat znamená snižovat náročnost či obtížnost čehokoliv pro kohokoliv.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat či přiřazovat něco komu.

rozsvětlit se <komu> (v hlavě)

Dostat pochopení/jasnost v myšlení/názoru o čemkoli.

platit <komu>

Platit znamená poskytnout finanční prostředky za služby nebo zboží.

blahopřát <komu>

Blahopřát znamená vyjádřit gratulaci a podporu pro činnost nebo událost.