Facebook

Pregnantní - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu pregnantní.

Význam: Pregnantní znamená být těhotná; být ve stavu, kdy se očekává, že nastane porod.

výstižný (výraz)

Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.

výrazný

Výrazný je označení pro něco, co je velmi zřetelné, zřejmé, silné nebo intenzivní.

vyhraněný

Vyhraněný znamená jasně určený, jasně vyjádřený, jednoznačný.

přesný

Přesný: opravdu přesný, bezchybný; náležitě přesný, točný, přísný, příkré.

vágní

Nejasný, neurčitý, zmatený; nesouvislý, mlhavý; nespecifický, neurčitý; obecný, neúplný.

Podobná synonyma

výstižný

Výstižný je to, co se vyjadřuje krátce a jasně, často vyjadřuje myšlenku nebo pocity pomocí obrazu.

výraz

Výraz je slovo nebo fráze, které vyjadřují názor nebo pocity, nebo jsou používány ve specifickém kontextu.

výraz (tváře)

Výraz je vyjádření emocí, myšlenek a názorů, které se projevují změnami v obličeji.

hanlivý výraz

Hanlivý výraz je urážlivý nebo vulgární slovo či výraz, který je používán k osobnímu napadání nebo urážce.

popis (přesný)

Popis je vyprávění nebo analytické vyjádření čehokoli, od vzhledu osoby až po vlastnosti produktu.

opisovat (výraz)

Popisovat znamená popsat vlastnosti, podrobnosti nebo charakteristiky něčeho.

jedinec (výrazný)

Jedinec je pojem označující jednotlivou osobu, zvlášť jedinečnou a výjimečnou.

odborný výraz

Dotazovaný pojem se odkazuje na slovo nebo výraz, který je obecně používán v určitém odvětví nebo oboru.

spojovací výraz

Spojovací výraz je slovo nebo fráze, která používáme k propojení dvou vět, částí věty, slov nebo myšlenek.

přesný (znění)

Přesný znamená správný, jasný a bezchybný, důkladně a přesně provedený.