Facebook

Pahorek - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu pahorek.

Význam: Pahorek je vršek, kopec nebo převýšení na zemském povrchu, které je menší než hora. Jsou tvořeny zpravidla jen malými změnami výšky na okolním povrchu a mohou být vysoce vyvinuté, aby dosáhly skalnaté

kopec

Kopec je malý, vyvýšený útvar terénu, obvykle s kopcovitou nebo kuželovitou strukturou.

vršek

Nejvyšší část, horní část, část nejvyššího bodu; např. vršek hor, vršek stromu, vršek sklenice.

vyvýšenina

Vyvýšenina je místo, kde se nachází vyšší úroveň terénu než okolí.

pahrbek

Pahrbek je staré slovo pro lesní cestu nebo jinou úzkou stezku.

pahorkatina

Pahorkatina je vyvýšenina, která se skládá z několika vyvýšených pozemků, které jsou většinou obklopeny lesem nebo poli. Je charakteristická mírným stoupáním, které přechází do úzkých údolí. Pahorkati

vrchovina

Vrchovina je oblast s několika vysokými hřebeny, která se táhne v celém kontinentu a je obklopena nižšími nížinami. Je to hlavní přirozený struktura terénu a vrcholky jsou obvykle charakterizovány kam

vrchol

Vrchol je bod nebo místo, které se nachází nejvýše nebo je nejvýznamnějším bodem nebo místem. Může to být fyzický bod, jako je vrchol hor, nebo to může znamenat úspěch, jako je vrchol kariéry.

povrch

Povrch je horní nebo vnější část něčeho, například povrch Země, povrch oceánu nebo povrch nějakého objektu. Slovo se také používá ve významu hladkého, hladkého nebo rovnoměrného povrchu.

hořejšek

Hořejšek je lidový název pro hru, která se hraje pomocí kostek, karet a nebo kolíčků. Jedná se o společenskou hru, která se často hrává na oslavách a ve volných chvílích s rodinou a přáteli. Hráči se

Podobná synonyma

vrchol (hory)

Vrchol je nejvyšší bod hory nebo jiného kopce.

vyběhnout (kopec)

Vyběhnout kopec znamená vyšplhat se na jeho vrchol pohybem po jeho strmých svazích.

vyjít (na vrchol)

Vyjít znamená dosáhnout vrcholu, vystoupat až na nejvyšší místo.

vystupovat (na vrchol)

Dosáhnout vrcholu, dosáhnout cíle, dosáhnout úspěchu.

vyběhnout (na vrchol)

Vyběhnout znamená dosáhnout vysokého cíle.

zkosený (kopec)

Zkosený (kopec) označuje kopec, který je z jedné strany kratší a úžší než z druhé strany.

povrch (vody)

Povrch vody je nejvyšší bod vody, který je viditelný z okolí.

povrch (kožený)

Povrch koženého materiálu je hladký, odolný a měkký. Je obvykle opracováván, aby byl esteticky atraktivní.

kopec (menší)

Kopec je malý, kopcovitý útvar, obvykle omezený výškou, který vystupuje nad sousední oblast.

rozrývat (povrch)

Rozrývat (povrch) znamená škrábat nebo dráždit povrch pomocí nástroje nebo látky.

povrch silnice (asfaltový)

Povrch silnice je typicky asfaltový, což je tvrdý, trvanlivý a pevný materiál, který se používá k vytváření rovného a bezpečného povrchu pro vozidla.

na povrch

Shrnout znamená rychle a účelně shrnout podstatné body do jednoho krátkého výstižného souhrnu.

povrch látky

Povrch látky je horní část jejího materiálu, která je viditelná a která se dotýká prostředí.

vystupovat (na povrch)

Vystupovat je vycházet z hloubky nebo se objevovat, zpravidla na povrch.

zvedat se (vrchol)

Zvedat se znamená dosáhnout vrcholu, dosáhnout nejvyšší úrovně nebo stavu.

zdolat (kopec)

Zdolat: dosáhnout vrcholu, dojít nebo vyjet na vrchol a překonat všechny překážky na cestě.

ohladit (povrch)

Ohladit znamená jemně brousit povrch, aby byl hladký a měl stejnou strukturu.

vrchol hráze n. přehrady

Vrchol hráze n. přehrady je horní strana hráze, která je nejvyšším bodem přehrady.

vystoupit (na vrchol)

Vystoupit znamená dosáhnout vrcholu, dojít na nejvyšší bod.

rozežírat (povrch)

Rozežírat znamená rychle a účinně sečením nebo brusným papírem zbrousit povrch.

vyvýšenina (sněhová)

Vyvýšenina je sníh, který je vyšší než okolní terén, obvykle vyšší než 60 cm.

utvářet (povrch)

Tvořit povrch; modelovat, upravovat a dávat mu tvar.

vylézt (na vrchol)

Dosáhnout vrcholu, vystoupat na nejvyšší možnou úroveň.