Facebook

Povážlivý (případ) - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu povážlivý (případ).

Význam: Povážlivý: velmi závažný, gravitující, vyžadující pečlivé zvážení.

škaredý

Neestetický, ošklivý, nevzhledný; odpuzující, nezáživný, nevkusný.

šeredný

Šeredný: špatný, ošklivý, odporný, znechucující, nechutný, hrůzný, odpudivý.

nevzhledný

Nevzhledný se obecně označuje jako ošklivý, neestetický nebo nevkusný, což znamená, že něco není pěkné na pohled.

nevábný

Nevábný znamená odpuzující, ošklivý nebo nezdravý.

krásný

Krásný znamená kouzelný, úžasný a příjemný pohled; vyvolává pocity radosti a klidu.

hezký

Hezký je příjemný, milý a líbivý pohled na něco nebo někoho.

nepříjemný

Nepříjemný je něco, co je obtížné, nebo obtěžuje. Je to cosi, co je nepříjemný, nebo neobvyklý.

protivný

Protivný = nevrlý, nepříjemný, nespolečenský, urážlivý, drzý, namístě, hrubý.

odporný

Odporný = hnusný, odpuzující, odpudivý, ošklivý, hrozný, zvrácený, ohavný, znechucující.

ohavný

Ohavný se obvykle používá k popisu něčeho odporného nebo odporuhodného, co se nedá přijmout ani ospravedlnit.

neslušný

Neslušný je vyjádření, které je v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi.

nepěkný

Nepěkný = ošklivý, nevzhledný, nezajímavý, nevkusný, ohavný, nelíbivý, neatraktivní, nehezký.

hrubý

Hrubý je synonymum pro nezpracovaný, neupravený, primitivní nebo nezdokonalený.

slušný

Slušný je vyjadřování, které je správné, ohleduplné a zdvořilé.

choulostivý

Choulostivý se označuje jako citlivý, vnímavý a ohleduplný. Je to způsob chování, který je vyžadován k tomu, aby se zabránilo tomu, aby se někdo necítil uražený nebo dotčený.

nebezpečný

Ohrožující nebo nebezpečný; schopný způsobit újmu, škodu nebo zranění.

snadný

Snadný = snadno proveditelný; jednoduchý; lehký; neobtížný; nekomplikovaný; bez námahy.

Podobná synonyma

odporný člověk

Osoba, která je nezdvořilá a neslušná, nespravedlivá a hrubá, způsobuje odpor a rozčarování.

snadný (život)

Život, který je snadný, je plný pozitivních emocí, radosti a veselí. Je relativně bezproblémový, plný uspokojení a štěstí.

hrubý zákrok

Hrubý zákrok je akce nebo chování, které je nezákonné, neetické nebo neslušné.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

omyl (hrubý)

Omyl je chyba nebo nesprávný soud, způsobený nepozorností, nedostatečnými znalostmi nebo opomíjením.

být protivný

Být protivný znamená být nevychovaný, drzý, nepříjemný a zlý.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

choulostivý (věc)

Choulostivý je věc citlivá na dotek nebo okolnosti, která může poškodit nebo změnit její výsledek.

nepěkný (dům)

Nepěkný dům je neestetický a nezdá se líbivý. Má nevzhlednou architekturu nebo ošklivou barvu a může být i ve špatném stavu.

odporný (hmyz)

Odporný hmyz je hmyz, který je nepříjemný, špinavý nebo odpuzující.

mladík (krásný)

Mladík (krásný) se vztahuje k mladému muži s přitažlivým vzhledem a dobrými vlastnostmi.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

být odporný

Být odporný znamená být velmi nevhodný, odporující všem dobrým mravům nebo zásadám.

hrubý (plátno)

Hrubý plátno je textilní látka s hrubou, nezpracovanou strukturou.

šeredný tvor

Šeredný tvor je vyobrazení nebo postava, která vyvolává hrůzu nebo odpor.

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

člověk (odporný)

Lidská bytost, kterou lze charakterizovat jako odpudivou, zlou, neuctivou nebo odpornou.