Facebook

Postavit (tábor) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu postavit (tábor).

Význam: Postavit tábor znamená vybudovat stanoviště, kde se lidé mohou schovat, spát a užívat volného času.

roztlouci (nádobí)

Roztlouci znamená rozbití něčeho, obyčejně nádobí, pomocí násilí, aby se zničilo či zmenšilo na malé kousky.

roztříštit

Roztříštit znamená násilně rozdělit na menší části nebo rozdrtit.

rozbořit

Rozbořit znamená zničit, demolovat, zbourat nebo zpříčit stavbu.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

zničit

Zničit: způsobit trvalou a nevratnou ztrátu nebo škodu; zničit úplně a dokonale.

roztrhat (boty)

Roztrhat znamená fyzicky rozdělit na menší části. U bot se jedná o trhání stehu a rozdělení boty na části.

rozlámat

Rozlámat: rozdělit na menší části; rozštěpit, rozdrtit.

zřídit

Zřídit - ustanovení něčeho, vyřízení všech potřebných administrativních úkonů k uskutečnění něčeho.

utábořit se

Utábořit se znamená ustavit si na nějakém místě stan, postavit střechu nad hlavou pro přespání.

Podobná synonyma

osušit (nádobí)

Vyčistit, zbavit se zbytků vody, aby nádobí bylo suché.

zřídit (nadaci)

Zřídit nadaci znamená vytvořit právnickou osobu s účelem poskytovat finanční i jinou podporu pro charitativní nebo veřejný prospěch.

tlačit (boty)

Tlačit boty znamená utáhnout šněrování boty, aby vyhovovala a pasovala konkrétnímu nošení.

zřídit si (podnik)

Zřídit si podnik znamená založit a provozovat komerční činnost za účelem získání zisku.

zmařit se

Zmaření se znamená neúspěšně dokončit nebo zrušit něco, co bylo započato.

zničit <co>

Zničit: zrušit nebo způsobit úplnou ztrátu existence čehokoli.

zmařit

Zmařit znamená zrušit, zničit nebo způsobit, že se něco nestane, nebo aby se nedostalo k cíli.

úplně zničit

Zničit úplně; bez návratu; zcela zničit.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

rozbíjet (nádobí)

Rozbíjet znamená rozdělit nebo rozdrtit nádobí do menších částí.

roztrhat

Roztrhat znamená fyzicky oddělit části nebo částice něčeho tím, že se na něco natáhne a roztrhne na části.

jednání

Činnost, kterou člověk provádí, aby dosáhl svého cíle; činnost, kterou člověk dělá, aby dospěl k výsledku.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

roztrhat (bundu)

Roztrhat znamená roztrhat předmět na menší části. Například roztrhat bundu znamená rozdělit ji na menší části.

ochodit (boty)

Koupit si boty, které jsou pohodlné, elegantní a které se hodí k vámi nosícímu oděvu.

otírat (nádobí)

Otírat nádobí znamená čištění nádobí suchým hadříkem po mytí.

roztrhat se (košile)

Roztrhat se znamená fyzicky roztrhnout nebo rozříznout oblečení, zejména košili.

rozbít (nádobí)

Rozbít nádobí znamená roztrhat ho na malé části.

prošlapat (boty)

Prošlapat (boty) znamená poškození podešve v důsledku opotřebení chůze.

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

zničit (výbuchem)

Zničit: zcela zničit, zničit úplně, zničit výbuchem.

zničit (závit)

Zničit závit znamená odstranit požadovanou geometrii závitu.

sklidit (nádobí)

Uložit nádobí do skříně/myčky po ukončení používání.

roztlouci se

Roztlouci se znamená rozrušit, rozčílit, rozhněvat nebo rozčísnout něco fyzicky nebo psychicky.