Facebook

Postavit (tábor) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu postavit (tábor).

Význam: Postavit tábor znamená vybudovat stanoviště, kde se lidé mohou schovat, spát a užívat volného času.

roztlouci (nádobí)

Roztlouci znamená rozbití něčeho, obyčejně nádobí, pomocí násilí, aby se zničilo či zmenšilo na malé kousky.

roztříštit

Roztříštit znamená násilně rozdělit na menší části nebo rozdrtit.

rozbořit

Rozbořit znamená zničit, demolovat, zbourat nebo zpříčit stavbu.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

zničit

Zničit: způsobit trvalou a nevratnou ztrátu nebo škodu; zničit úplně a dokonale.

roztrhat (boty)

Roztrhat znamená fyzicky rozdělit na menší části. U bot se jedná o trhání stehu a rozdělení boty na části.

rozlámat

Rozlámat: rozdělit na menší části; rozštěpit, rozdrtit.

zřídit

Zřídit - ustanovení něčeho, vyřízení všech potřebných administrativních úkonů k uskutečnění něčeho.

utábořit se

Utábořit se znamená ustavit si na nějakém místě stan, postavit střechu nad hlavou pro přespání.

Podobná synonyma

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

jednání

Jednání je přímé, neoficiální či oficiální činnosti, které se vykonávají k dosažení nějakého cíle.

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.

zničit <co>

Zničit znamená rozbit, poškodit, zcela zničit nebo zahubit.

nádobí

Nádobí jsou předměty používané pro servírování a konzumaci potravin, jako jsou talíře, misky, příbory a sklenice.

roztříštit se (zrcadlo)

Roztříštit se: rozbít, rozpárat, roztrhat na malé kousky.

rozbíjet (nádobí)

Rozbíjet znamená rozdělit nebo rozdrtit nádobí do menších částí.

ochodit (boty)

Koupit si boty, které jsou pohodlné, elegantní a které se hodí k vámi nosícímu oděvu.

roztrhat

Roztrhat znamená dělat na něčem nebo s něčím mnoho malých nebo velkých průřezů nebo roztržení.

zmařit

Zmařit znamená zničit, zrušit nebo zahodit, čímž se znemožní další pokračování.

zřídit (nadaci)

Zřídit nadaci znamená vytvořit právnickou osobu s účelem poskytovat finanční i jinou podporu pro charitativní nebo veřejný prospěch.

postupovat (jednání)

Postupovat znamená jednat systematicky a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

rozedrat (boty)

Rozedrat znamená rozšířit boty nebo jinou obuv, aby se zvětšila jejich velikost.

roztlouci (štěrk)

Roztlouci znamená rozbít na menší kousky, v tomto případě je to štěrk.

zničit (požár)

Zničit: zcela zničit, zlikvidovat, zmařit; v případě požáru: způsobit značnou materiální škodu.

roztrhat (pouta)

Roztrhat = uvolnit, rozvázat napětí, odpojit.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

roztrhat (plátno)

Roztrhat: oddělit části plátna taháním nebo škubnutím.

promáčet (boty)

Promáčet znamená oblečení a boty nechávat vstřebat vodu, obyčejně do nich plavat.