Facebook

Vyčistit (boty) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vyčistit (boty).

Význam: Odstranit nečistoty z bot a vyčistit je.

zašpinit

Zašpinit znamená poškodit něčí čest, reputaci nebo čistý původ něčeho.

znečistit

Znečistit: narušit přirozenou čistotu prostředí/věci, zhoršit jakost prostředí/věci nežádoucími látkami/činostmi.

zbavit (nařčení)

Odstranit či odstranit něčí obvinění; vyčistit člověka z obvinění nebo viny.

ospravedlnit <koho>

Ospravedlnit znamená vysvětlit, proč bylo něco uděleno nebo uděláno a omluvit se za to.

vrátit čest <komu>

Vrátit čest někomu znamená obnovit jeho dobrou pověst a uznání od ostatních.

Podobná synonyma

upozornit <koho> (předem)

Upozornit znamená varovat ho předem o něčem.

zhubit <koho>

Zhubit = snížit tělesnou hmotnost člověka cílenou dietou, cvičením a/nebo léky.

pošoustat <koho>

Pošoustat někoho znamená provádět s ním nevhodné a nežádoucí doteky, které vyvolávají nepříjemnost nebo nechuť.

obelhat <koho>

Obelhat znamená podvádět nebo oklamat člověka tím, že mu lžeme nebo ho obelstíme.

vyhošťovat <koho odkud>

Vyhošťovat znamená násilně vyhnat osobu z určitého místa.

oslovovat <koho>

Oslovovat znamená vyjadřovat se k někomu použitím jeho jména, titulu či jiného oslovení.

opatřit <koho>

Zajistit komu potřebné věci či služby; zajistit komu potřebné finanční prostředky.

napadat <koho>

Napadat: přímo nebo nepřímo útočit na někoho fyzicky, verbálně nebo psychicky.

osopit se <na koho>

Osopit se znamená projevit nepříjemnou, vzteklou či nespokojenou reakci na někoho jiného.

dovolit <co komu>

Dovolit je umožnit někomu provést něco nebo něčemu se vyhnout.

přinutit mlčet <koho>

Umlčet někoho, donutit ho mlčet.

zbavit se (vlhka)

Odstranit vlhkost, uschnout, odvlhčit.

svěřit <komu> (funkci)

Předat někomu konkrétní odpovědnost a pravomoci pro správu úkolu nebo funkce.

nedovolit <co komu>

Zabránit někomu v činu; nedopustit, aby se něco stalo.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu připomenout někomu informaci, nápad nebo povinnost.

vyhnat <koho>

Vyhnat: odstranit násilím/silou, vyžadovat odchod, vyvést z nějakého místa.

drbat <koho>

Drbat se rozumí třením nebo tlumením kůže člověka nebo zvířete, obvykle s náznakem nepříjemnosti.

podporovat <koho>

Podporovat znamená dávat mu oporu, pomáhat jim a poskytovat jim prostředky, aby mohli dosáhnout svých cílů.

usměrnit <koho>

Usměrnit znamená vést ho po správné cestě, aby se choval a řídil se správnými pravidly.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená očernit, ponížit, ponižovat, zpochybňovat či zlehčovat hodnotu koho nebo čeho.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

odporovat <komu>

Odporovat znamená bránit se, mluvit proti, čelit nebo se postavit proti .

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

prozrazovat <co na koho>

Prozrazovat znamená sdělovat něco, co by mělo být tajemstvím, aby bylo známo někomu jinému.

odbýt <koho>

Odbýt znamená rychle a bez ceremonií odmítnout něčí návrhy, názory či žádosti.

spalovat <koho n. co>

Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

uznávat <koho n. co>

Přiznat existenci či vážnost čeho či koho; uznat její hodnotu či důležitost.

předpisovat <co komu>

Předpisovat znamená dávat někomu příkaz, nařízení nebo zákon.

vydat <co komu>

Vydat: dodat něco komu; podat; poskytnout; dát do vlastnictví.